TSG

, Volume 88, Issue 1, pp 1–2

De overheid bevordert sociaal-economische gezondheidsverschillen door haar AOW-beleid

 • Lex Burdorf
Redactioneel

Samenvatting

Sociaal-economische gezondheidsverschillen naar opleidingsniveau zijn uitgebreid beschreven in vele landen. 1 In Nederland hebben laag opgeleide mannen een ruim zes jaar lagere levensverwachting dan mannen met een hogere beroepsopleiding of academische achtergrond.

Literatuur

 1. 1.
  Mackenbach JP, Stirbu I, Roskam AJ et al. European Union Working Group on Socioeconomic Inequalities in Health. Socioeconomic inequalities in health in 22 European countries. N Engl J Med 2008;358:2468-81.Google Scholar
 2. 2.
  Knoops K, Van den Brake M. Rijke mensen leven lang en gezond: Inkomensgerelateerde verschillen in de gezonde levensverwachting. Tijdschr Gezondheidswet 2010;88:xx-xxGoogle Scholar
 3. 3.
  Ministerie van VWS. Naar een weerbare samenleving. Beleidsplan aanpak gezondheidsverschillen op basis van sociaaleconomische achtergronden. Den Haag: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 2008.Google Scholar
 4. 4.
  Burdorf A, Mackenbach PJ. De invloed van gezondheid op vervroegde uittreding uit het arbeidsproces. Zoetermeer: Raad voor de Volksgezondheid en Zorg, 2006.Google Scholar
 5. 5.
  Bovenberg AL, Mackenbach J, Mehlkopf R. Een eerlijk en vergrijzingsbestendig ouderdomspensioen. ESB 2006;91:648-51.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2010

Authors and Affiliations

 • Lex Burdorf
  • 1
 1. 1.

Personalised recommendations