Advertisement

Huisarts en wetenschap

, Volume 53, Issue 9, pp 474–478 | Cite as

Prognostische factoren bij een lumbosacraal radiculair syndroom

 • Juliette Hordijk
 • Pim Luijsterburg
 • Bart Koes
 • Arianne VerhagenEmail author
Onderzoek

Samenvatting

Hordijk JC, Luijsterburg PAJ, Koes BW, Verhagen AP. Prognostische factoren bij een lumbosacraal radiculair syndroom. Huisarts Wet 2010;53(9):474-8.

Inleiding We weten nog weinig over het beloop van het lumbosacraal radiculair syndroom (LRS) en over de frequentie waarin het LRS persisteert of recidiveert. Daarom hebben we geïnventariseerd welk percentage patiënten met een acuut LRS op de lange termijn wordt geopereerd en/of recidiefklachten houdt. Tevens hebben we vastgesteld welke prognostische factoren de kans op een operatie en/of recidiefklachten voorspellen.

Methode Ons onderzoek betreft het langetermijnbeloop van mensen met acute LRS-klachten in de huisartsenpraktijk. Bij deze patiënten namen we ongeveer drie jaar na de start van het onderzoek telefonisch een vragenlijst af. We bepaalden de prognostische factoren met behulp van univariabele en multivariabele logistische regressieanalyse.

Resultaten Van de 135 patiënten namen er 96 deel aan het follow-uponderzoek (71,1%). In totaal ondergingen 7 patiënten een operatie, allen in het eerste jaar. Tijdens de driejaarsfollow-upmeting rapporteerde ongeveer eenderde van de patiënten nog ‘beenklachten in de afgelopen week’. Bijna iedereen had gedurende de follow-up nog nieuwe episodes met rugpijn en meer dan de helft van de patiënten had sinds de start van het onderzoek nieuwe episodes met beenpijn. Recidiverende klachten kwamen voor bij 57 (59,3%) patiënten en 4 patiënten (4,2%) hadden aanhoudende klachten. Zwaar lichamelijk werk en de mate van beperkingen in het fysiek functioneren op de baseline bleken recidiefklachten te voorspellen, terwijl de mate van pijn in het been op de baseline een prognostische factor was voor een operatie.

Conclusie Recidiverende klachten kwamen veel voor bij patiënten met een acute LRS. Zeven patiënten (5,2%) met LRS ondergingen een operatie in het eerste jaar na het ontstaan van de klachten.

onderzoek rugklachten 

Abstract

Hordijk JC, Luijsterburg PAJ, Koes BW, Verhagen AP. Prognostic factors for lumbosacral radiculopathy. Huisarts Wet 2010;53(9):474-8.

Background Little is known about the course of lumbosacral radiculopathy and its rate of persistence or recurrence. We therefore investigated what proportion of patients with acute lumbosacral radiculopathy undergo surgery or have persistent complaints in the long term. We also investigated prognostic factors for surgery and/or recurrent symptoms and complaints.

Methods In this long-term follow-up of patients with symptoms of acute lumbosacral radiculopathy in general practice, patients were invited to participate in a telephone interview about 3 years after the start of the study. Prognostic factors were determined by means and univariate or multivariate logistic regression analysis.

Results Of 135 eligible patients, 96 (71.1%) participated in the study. Seven patients underwent surgery, all during the first year. At 3-year follow-up, about one third of the patients reported experiencing “leg symptoms in the past week”, and almost all patients reported having new episodes of back pain. More than half of the patients reported new episodes of leg pain. Fifty-seven patients (59.3%) had recurrent symptoms and 4 (4.2%) patients had persistent symptoms. Heavy labour and functional disability at baseline were associated with persistent symptoms, and pain severity at baseline was predictive of future surgery.

Conclusions Many patients with acute lumbosacral radiculopathy experienced recurrent symptoms during this 3-year follow-up study, and seven patients (5.2%) underwent surgery within a year of symptom onset.

Literatuur

 1. 1.
  Stam J. Consensus over diagnostiek en behandeling van het lumbosacrale radiculaire syndroom. Ned Tijdschr Geneeskd 1996;140:2621-7.PubMedGoogle Scholar
 2. 2.
  Mens JMA, Chavannes AW, Koes BW, Lubbers WJ, Ostelo RWJG, Spinnewijn WEM, et al. NHG-Standaard Lumbosacraal Radiculair Syndroom. Huisarts Wet 2005;48:171-8.CrossRefGoogle Scholar
 3. 3.
  Health Council of the Netherlands. Management of the lumbosacral radicular syndrome (sciatica). The Hague: publication no. 1999/18, 1999.Google Scholar
 4. 4.
  Luijsterburg PAJ, Schreuder HK, Verhagen AP, Avezaat CJJ, Koes BW. Na operatie wegens lumbosacraal radiculair syndroom bij meer dan de helft van de patiënten nog klachten op middellange termijn, maar wel grote tevredenheid. Ned Tijdschr Geneeskd 2005;149:1516-20.PubMedGoogle Scholar
 5. 5.
  Luijsterburg PAJ, Verhagen AP, Braak S, Oemraw A, Avezaat CJJ, Koes BW. General practitioners’ management of LRS compared with a clinical guideline. Eur J Gen Pract 2005;11:113-21.CrossRefGoogle Scholar
 6. 6.
  Hofstee DJ, Gijtenbeek JM, Van Houwelingen HC, Kloet A, Lotters F, Tans JTJ. Bedrust en fysiotherapie geen meerwaarde bij acute lumbosacrale radiculaire pijn; een gerandomiseerde, klinische studie. Ned Tijdschr Geneeskd 2003;147:249-54.Google Scholar
 7. 7.
  Luijsterburg PAJ, Verhagen AP, Ostelo RWJG, Van Os TA, Peul WC, Koes BW. Effectiveness of conservative treatments for the lumbosacral radicular syndrome: a systematic review. Eur Spine J 2007;16:881-99.CrossRefGoogle Scholar
 8. 8.
  Vroomen PC, De Krom MC, Slofstra PD, Knottnerus JA. Conservative treatment of sciatica: a systematic review. J Spinal Disord 2000;13:463-9.CrossRefGoogle Scholar
 9. 9.
  Vroomen PCAJ, De Krom MCTFM, Wilmink JT, Kester ADM, Knottnerus JA. Twee weken bedrust niet effectief voor het lumbosacrale radiculaire syndroom; een gerandomiseerd klinisch onderzoek. Ned Tijdschr Geneeskd 2000:1441-5.Google Scholar
 10. 10.
  Peul WC, Van Houwelingen HC, Van den Hout WB, Brand R, Eekhof JA, Tans JT, et al. Vroeg opereren of langer afwachten voor het lumbosacraal radiculair syndroom: een gerandomiseerd onderzoek. Ned Tijdschr Geneeskd 2007;151:2512-23.PubMedGoogle Scholar
 11. 11.
  Luijsterburg PAJ, Verhagen AP, Ostelo RWJG, Van den Hoogen HJ, Peul WC, Avezaat CJ, et al. Physical therapy plus general practitioners’ care versus general practitioners’ care alone for sciatica: a randomised clinical trial with a 12-month follow-up. Eur Spine J 2008;17:509-17.CrossRefGoogle Scholar
 12. 12.
  Bombardier C. Outcome assessments in the evaluation of treatment of spinal disorders: summary and general recommendations. Spine 2000;25:3100-3.CrossRefGoogle Scholar
 13. 13.
  Bombardier C, Tugwell P, Sinclair A, Dok C, Anderson G, Buchanan WW. Preference for endpoint measures in clinical trials: results of structured workshops. J Rheumatol 1982;9:798-801.PubMedGoogle Scholar
 14. 14.
  Fries JF. Toward an understanding of patient outcome measurement. Arthritis Rheum 1983;26:697-704.CrossRefGoogle Scholar
 15. 15.
  Ostelo RWJG, De Vet HC. Clinically important outcomes in low back pain. Best Pract Res Clin Rheumatol 2005;19:593-607.CrossRefGoogle Scholar
 16. 16.
  Carlsson AM. Assessment of chronic pain. I. Aspects of the reliability and validity of the visual analogue scale. Pain 1983;16:87-101.CrossRefGoogle Scholar
 17. 17.
  Revill SI, Robinson JO, Rosen M, Hogg MI. The reliability of a linear analogue for evaluating pain. Anaesthesia 1976;31:1191-8.CrossRefGoogle Scholar
 18. 18.
  Sriwatanakul K, Kelvie W, Lasagna L, Calimlim JF, Weis OF, Mehta G. Studies with different types of visual analog scales for measurement of pain. Clin Pharmacol Ther 1983;34:234-9.CrossRefGoogle Scholar
 19. 19.
  Peduzzi P, Concato J, Kemper E, Holford TR, Feinstein AR. A simulation study of the number of events per variable in logistic regression analysis. J Clin Epidemiol 1996;49:1373-9.CrossRefGoogle Scholar
 20. 20.
  Tubach F, Beaute J, Leclerc A. Natural history and prognostic indicators of sciatica. J Clin Epidemiol 2004;57:174-9.CrossRefGoogle Scholar
 21. 21.
  Miranda H, Viikari-Juntura E, Martikainen R, Takala EP, Riihimaki H. Individual factors, occupational loading, and physical exercise as predictors of sciatic pain. Spine 2002;27:1102-9.CrossRefGoogle Scholar
 22. 22.
  Bejia I, Younes M, Zrour S, Touzi M, Bergaoui N. Factors predicting outcomes of mechanical sciatica: a review of 1092 cases. Joint Bone Spine 2004;71:567-7.CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2010

Authors and Affiliations

 • Juliette Hordijk
 • Pim Luijsterburg
 • Bart Koes
 • Arianne Verhagen
  • 1
  Email author
 1. 1.

Personalised recommendations