Advertisement

Huisarts en wetenschap

, Volume 53, Issue 9, pp 468–473 | Cite as

TNF-α-blokkerende geneesmiddelen voor de behandeling van reumatoïde artritis

 • Marcel FlendrieEmail author
 • Piet van Riel
Beschouwing
 • 125 Downloads

Samenvatting

Flendrie M, Van Riel PLCM. TNF-α-blokkerende geneesmiddelen voor de behandeling van reumatoïde artritis. Huisarts Wet 2010;53(9):468-73.

De komst van TNF-α-blokkerende geneesmiddelen heeft de behandeling van reumatoïde artritis ingrijpend veranderd. Waar bij veel patiënten aanvankelijk controle van ziekteactiviteit het hoofddoel was, zien we nu een verschuiving naar het bereiken van een snelle en volledige remissie. Het percentage patiënten dat dit doel ook daadwerkelijk haalt door gebruik van TNF-α-blokkerende geneesmiddelen is echter nog laag. De unieke structuur en het werkingsmechanisme van TNF-α-blokkerende geneesmiddelen kunnen leiden tot specifieke bijwerkingen, bijvoorbeeld een verhoogd infectierisico. Dit blijkt onder andere uit observationele onderzoeken, opgezet om de effectiviteit en bijwerkingen van deze nieuwe medicijnen te monitoren. Dit artikel beschrijft aan de hand van een observationeel onderzoek de belangrijkste effecten en bijwerkingen van TNF-α-blokkerende geneesmiddelen. Kennis hierover is van belang voor artsen, zowel in de eerste als de tweede lijn, die in hun dagelijkse praktijk patiënten zien die een behandeling krijgen met een TNF-α-blokkerend geneesmiddel.

artritis behandeling beschouwing geneesmiddelen reumato‹de artritis 

Literatuur

 1. 1.
  Flendrie M. Effectiveness and safety of TNF-alpha blocking therapy in patients with rheumatoid arthritis [Proefschrift]. Wageningen: Ponsen & Looijen, 2009. Digitaal beschikbaar via dare.ubn.kun.nl.Google Scholar
 2. 2.
  World Health Organisation International Proprietary Names (INN) program, https://doi.org/www.who.int/medicines/services/inn/en.
 3. 3.
  Kievit W, Fransen J, Oerlemans AJ, Kuper HH, Van der Laar MA, De Rooij DJ, et al. The efficacy of anti-TNF in rheumatoid arthritis, a comparison between randomised controlled trials and clinical practice. Ann Rheum Dis 2007;66:1473-8.CrossRefGoogle Scholar
 4. 4.
  Van den Bemt BJF, Den Broeder AA, Van der Tempel H, Van den Hoogen FHJ, Breedveld FC, Janknegt R. InforMatrix behandeling reumatoïde artritis met biologicals. Ned Tijdschr Reumatol 2008;1:1-51.Google Scholar
 5. 5.
  Breedveld FC, Weisman MH, Kavanaugh AF, Cohen SB, Pavelka K, Van Vollenhoven R, et al. The PREMIER study: a multicenter, randomized, double-blind clinical trial of combination therapy with adalimumab plus methotrexate versus methotrexate alone or adalimumab alone in patients with early, aggressive rheumatoid arthritis who had not had previous methotrexate treatment. Arthritis Rheum 2006;54:26-37.CrossRefGoogle Scholar
 6. 6.
  Klareskog L, Van der Heijde D, De Jager JP, Gough A, Kalden J, Malaise M, et al. Therapeutic effect of the combination of etanercept and methotrexate compared with each treatment alone in patients with rheumatoid arthritis: double-blind randomised controlled trial. Lancet 2004;363:675-81.CrossRefGoogle Scholar
 7. 7.
  Maini RN, Breedveld FC, Kalden JR, Smolen JS, Davis D, Macfarlane JD, et al. Therapeutic efficacy of multiple intravenous infusions of anti-tumor necrosis factor alpha monoclonal antibody combined with low-dose weekly methotrexate in rheumatoid arthritis. Arthritis Rheum 1998;41:1552-63.CrossRefGoogle Scholar
 8. 8.
  Bongartz T, Sutton AJ, Sweeting MJ, Buchan I, Matteson EL, Montori V. Anti-TNF antibody therapy in rheumatoid arthritis and the risk of serious infections and malignancies: systematic review and meta-analysis of rare harmful effects in randomized controlled trials. JAMA 2006;295:2275-85.CrossRefGoogle Scholar
 9. 9.
  Hyrich KL, Silman AJ, Watson KD, Symmons DP. Anti-tumour necrosis factor {alpha} therapy in rheumatoid arthritis: an update on safety. Ann Rheum Dis 2004;63:1538-43.CrossRefGoogle Scholar
 10. 10.
  Askling J, Fored CM, Baecklund E, Brandt L, Backlin C, Ekbom A, et al. Haematopoietic malignancies in rheumatoid arthritis: lymphoma risk and characteristics after exposure to tumour necrosis factor antagonists. Ann Rheum Dis 2005;64:1414-20.CrossRefGoogle Scholar
 11. 11.
  Schneeweiss S, Setoguchi S, Weinblatt ME, Katz JN, Avorn J, Sax PE, et al. Anti-tumor necrosis factor alpha therapy and the risk of serious bacterial infections in elderly patients with rheumatoid arthritis. Arthritis Rheum 2007;56:1754-64.CrossRefGoogle Scholar
 12. 12.
  Furst DE, Keystone EC, Fleischmann R, Mease P, Breedveld FC, Smolen JS, et al. Updated consensus statement on biological agents for the treatment of rheumatic diseases, 2009. Ann Rheum Dis 2010;69:i2-i29.CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2010

Authors and Affiliations

 1. 1.

Personalised recommendations