Psychopraktijk

, Volume 2, Issue 1, pp 7–10 | Cite as

Cognitieve gedragstherapie bij het voorkomen van ernstige psychiatrische klachten

Casus

Samenvatting

Schizofrenie heeft in ongeveer 80 procent van de gevallen een ongunstig beloop. Deze groep patiënten is chronisch psychotisch of heeft regelmatig een psychotische terugval. Dit heeft grote invloed op hun welbevinden en hun maatschappelijk functioneren als werknemer, partner, clublid, etc. Tot voor kort kwam de hulpverlening pas na een lange onbehandelde duur, van gemiddeld twee jaar na het begin van de psychose, op gang. Dit komt doordat psychotische patiënten uit zichzelf bijna geen hulp zoeken en familieleden, huisartsen, studiebegeleiders en andere betrokkenen niet in goed staat zijn om een psychose vast te stellen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2010

Authors and Affiliations

  1. 1.

Personalised recommendations