Advertisement

Supervisie en Coaching

, Volume 17, Issue 1, pp 138–140 | Cite as

Tijdelijk geen werk, toch supervisie!

De praktijk
  • 20 Downloads

Samenvatting

Niet eerder riep een praktijkvraag zo veel (schriftelijk) commentaar op als die in nummer 3/1999 van dit tijdschrift, onder de titel Geen werk dan ook geen supervisie? Nadat Carla van Brederode in nummer 4/1999 betoogde dat en waarom zij het vraagteken in de titel wilde veranderen in een uitroepteken, ontvingen wij de volgende reactie van Marijke Beukema. Zij is het deels wel en deels niet met Van Brederode eens en geeft haar argumenten. Beukema gaat ervan uit dat voor opleidingssupervisie andere regels gelden dan voor supervisie in een organisatie.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2000

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations