Directieve therapie

, Volume 29, Issue 1, pp 5–25

Routine monitoren in partnerrelatiebehandelingen

Artikelen

DOI: 10.1007/BF03087844

Cite this article as:
Hafkenscheid, A. DITH (2009) 29: 5. doi:10.1007/BF03087844

Samenvatting

In het Sinai Centrum (joodse geestelijke gezondheidszorg) wordt gewerkt met een routinemonitorsysteem. Het verloop van therapieën wordt op de voet gevolgd door patiënten en therapeuten na elk behandelcontact gestandaardiseerde monitorinstrumenten te laten invullen. Het perspectief van de patiënt wordt gemeten met de Session Rating Scale en de Outcome Rating Scale, het perspectief van de therapeut met de Therapist Satisfaction Scale. Routinemonitorsystemen zijn vooral bekend van individuele behandelingen. Aan de hand van een terugblik op twee partnerrelatiebehandelingen wordt gedemonstreerd welke mogelijkheden routine monitoren biedt bij echtpaartherapie.

Summary

The Sinai Centre, a Dutch Jewish mental health agency, has adopted a routine monitor system to track patients’ therapeutic progress on a session-by-session base. Treatment gains are measured from both patient’s and therapist’s perspective, using three brief standardised monitor instruments: the Session Rating Scale and the Outcome Rating Scale (filled out by patients) and the Therapist Satisfaction Scale (filled out by therapists). Routine monitor systems are predominantly used to track progress in individual therapies, but can be applied in marital therapy as well. In this article, the treatment processes of two couples receiving marital therapy are retrospectively analysed using the monitor data that were collected over the course of their therapies.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

  1. 1.

Personalised recommendations