Advertisement

Jeugd en Co Kennis

, Volume 3, Issue 4, pp 39–46 | Cite as

Het laagdrempelige CJG: bekend, bereikbaar en bruikbaar

  • Moniek van Dijk
  • Eveline Stetter
  • Bert Prinsen
Artikelen
  • 379 Downloads

Samenvatting

Een belangrijk doel van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is dat alle ouders, kinderen en medeopvoeders beschikken over de kennis en vaardigheden die nodig zijn voor goed opvoeden en gezond opgroeien. Laagdrempeligheid is daarom een bepalende factor voor het succes van het CJG. Maar wat maakt het aanbod van een CJG nu precies laagdrempelig? Dat blijkt in de praktijk lastig te concretiseren. De kenniskring Centrum voor Jeugd en Gezin verkende wat een aanbod voor ouders, kinderen en jongeren laagdrempelig maakt. Het antwoord is samen te vatten in drie b’s: bekendheid, bereikbaarheid en bruikbaarheid.

Verder lezen

  1. Hogervorst, C. (2007). Bekendheid, bruikbaarheid en bereik van opvoedingsondersteuning. Onderzoek in het kader van de start van het Centrum voor Jeugd en Gezin. Eindhoven, Bureau Beleidsinformatie en Onderzoek, gemeente Eindhoven.Google Scholar
  2. Berg, M. van den (2008). Toegankelijkheid van de CJG’s voor jongeren van 16 tot 23 jaar in Den Haag. Werkdocument voor de stuurgroep sluitend zorgsysteem jeugd. Rotterdam, XXScience.Google Scholar
  3. World Health Organization (1986). Ottawa Charter for Health Promotion. Ottawa, First International Conference on Health Promotion.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

  • Moniek van Dijk
  • Eveline Stetter
  • Bert Prinsen

There are no affiliations available

Personalised recommendations