Advertisement

Jeugd en Co Kennis

, Volume 3, Issue 3, pp 59–60 | Cite as

De jeugd moet in beweging

  • Joke van Wieringen
Rubriek RIVM
  • 429 Downloads

Samenvatting

‘Als kinderen vaker en regelmatiger bewegen, zouden er heel wat minder psychosociale en gedragsproblemen zijn.’ Dat is althans de mening van een jeugdarts. Onderzoek bevestigt dat bewegen niet alleen lichamelijke maar ook psychische en sociale baten heeft. De jeugdgezondheidszorg kan een belangrijke bijdrage leveren aan het stimuleren van bewegen, samen met andere jeugdsectoren. Dat staat in het recente standpunt Beweegstimulering door de jeugdgezondheidszorg van het RIVM/Centrum Jeugdgezondheid.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

  • Joke van Wieringen

There are no affiliations available

Personalised recommendations