Advertisement

Jeugd en Co Kennis

, Volume 3, Issue 3, pp 4–5 | Cite as

Migratie speelt bescheiden rol bij suïcide

  • Ton Ceelen
Uit onderzoek
  • 87 Downloads

Abstract

Migratie vormt geen sluitende verklaring voor hogere zelfmoordcijfers bij meisjes uit etnische minderheidsgroepen. Gebrek aan autonomie en het ontbreken van hechte, warme gezinsbanden zijn wel belangrijke risicofactoren. Dat blijkt uit het promotieonderzoek van Diana van Bergen.

Literatuur

  1. D.D. van Bergen, Suïcidaal gedrag van Hindostaanse, Turkse en Marokkaanse vrouwen in Nederland. Vrije Universiteit Amsterdam, 25 juni 2009. Samenvatting te downloaden via www.ubvu.vu.nl.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

  • Ton Ceelen

There are no affiliations available

Personalised recommendations