Advertisement

Jeugd en Co Kennis

, Volume 3, Issue 2, pp 7–7 | Cite as

Middelengebruik en psychische problemen

  • Ton Ceelen
Uit onderzoek
  • 149 Downloads

Reference

  1. C. Couwenbergh. Substance abuse and its co-occurrence with other mental health problems in adolescents. Radboud Universiteit Nijmegen, 23 april 2009. Te downloaden via www.ru.nl/ub > Literatuur zoeken > Dissertaties en redes > Dissertaties > Jaar van publicatie > 2009.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

  • Ton Ceelen

There are no affiliations available

Personalised recommendations