Advertisement

Jeugd en Co Kennis

, Volume 3, Issue 2, pp 4–5 | Cite as

Vrienden lokken jongeren naar preventieve site

  • Ton Ceelen
Uit onderzoek
  • 161 Downloads

Abstract

Hoewel bewezen is dat preventieve websites invloed hebben op het gedrag van jongeren, blijft het een probleem hoe je die jongeren daar krijgt en vasthoudt. Cognitief psycholoog Rik Crutzen vond twee factoren die het websitebezoek sterk bevorderen: invloed van vrienden en koppeling aan een bestaande context, zoals school.

Reference

  1. R.M.M. Crutzen. Hard to get, hard to keep. Dissemination of and exposure to Internet-delivered health behaviour change interventions aimed at adolescents. Universiteit Maastricht, 19 februari 2009. Te downloaden via www.phdthesis.nl > Overview of phd theses > Internet-delivered interventions.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

  • Ton Ceelen

There are no affiliations available

Personalised recommendations