Advertisement

Jeugd en Co Kennis

, Volume 3, Issue 1, pp 31–32 | Cite as

Extra contactmoment nodig voor 15- en 16-jarigen

  • Trudy Dunnink
RIVM
  • 93 Downloads

Abstract

Nederlandse jongeren staan met hun alcoholgebruik in de top drie van Europa. Jongeren die drinken, roken en blowen vaak ook en hebben vaak seks op jonge leeftijd. Jongeren die jong beginnen aan seks, vrijen minder veilig dan later starters. Al met al zijn er redenen te over voor preventie van riskant gedrag bij adolescenten. Daarom adviseert het RIVM/Centrum Jeugdgezondheid een extra contactmoment in te voeren voor 15- en 16-jarigen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

  • Trudy Dunnink

There are no affiliations available

Personalised recommendations