Advertisement

Jeugd en Co Kennis

, Volume 3, Issue 1, pp 29–30 | Cite as

Beleid, wetenschap en praktijk werken samen aan diversiteit

  • Marc van Bijsterveldt
ZonMw
  • 47 Downloads

Abstract

Onderzoek, beleid en praktijk moeten elkaar sneller weten te vinden. Dat leidt tot beter onderbouwde programma’s voor de jeugd. En het prikkelt de wetenschap om meer praktisch bruikbaar onderzoek te doen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

  • Marc van Bijsterveldt

There are no affiliations available

Personalised recommendations