Advertisement

Jeugd en Co Kennis

, Volume 3, Issue 1, pp 23–26 | Cite as

De weg naar een effectiever werkend team

 • Martina Buljac
 • Jeroen van Wijngaarden
Artikelen
 • 898 Downloads

Abstract

Een goed functionerend team is de basis voor goede hulpverlening. Jeugdzorginstelling Lindenhof en het Instituut Beleid en Management Gezondheidszorg werken aan een manier om inzicht te krijgen in de effectiviteit van teams en vervolgens het teamfunctioneren te verbeteren.

Verder lezen

 1. 1.
  Campion, M.A., Medsker, G.J. & Higgs, A.C. (1993). Relations between Work Group Characteristics and Effectiveness. Implications for Designing Effective Work Groups. Personnel Psychology, jaargang 46, nummer 4, pagina 823–850.CrossRefGoogle Scholar
 2. 2.
  Leggat, S.G. (2007). Effective Healthcare Teams Require Effective Team Members. Defining Teamwork Competencies. BMC Health Services Research, jaargang 7, nummer 17. Te downloaden via www.biomedcentral.com/1472-6963/7/17.
 3. 3.
  Lemieux-Charles, L. & McGuire, W.L. (2006). What Do We Know about Health Care Team Effectiveness? A Review of the Literature. Medical Care Research and Review, jaargang 63, nummer 3, pagina 263–300.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 4. 4.
  Mickan, S. & Rodger, S. (2000). Characteristics of Effective Teams. A Literature Review. Australian Health Review, jaargang 23, nummer 3, pagina 201–208.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 5. 5.
  Wijk, K.P. van (2007). De service care chain. Academisch proefschrift. Rotterdam, Erasmus Universiteit Rotterdam. Te downloaden via http://hdl.handle.net/1765/10147.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

 1. 1.Instituut Beleid en Management Gezondheidszorg van de Erasmus Universiteit RotterdamNetherlands

Personalised recommendations