Advertisement

Jeugd en Co Kennis

, Volume 3, Issue 1, pp 18–22 | Cite as

Geweld ervaren kan leiden tot geweld plegen

 • Janneke KloosterboerEmail author
 • Marga Bakker
Artikelen
 • 467 Downloads

Abstract

Onder minderjarige plegers van geweldsdelicten bevinden zich onevenredig veel slachtoffers van huiselijk geweld. Dat blijkt uit een verkennend onderzoek door de Raad voor de Kinderbescherming. Als de hulpverlening inspeelt op de relatie tussen het ervaren en het plegen van geweld, zou dat mogelijk een preventief effect kunnen hebben op gewelddadig gedrag.

Verder lezen

 1. 1.
  Borrego, J., Gutow, M.R., Reicher, S. & Barker, C.H. (2008). Parent-Child Interaction Therapy with Domestic Violence Populations. Journal of Family Violence, jaargang 23, nummer 6, pagina 495–505.CrossRefGoogle Scholar
 2. 2.
  Emery, C.R. (2006). Consequences of Childhood Exposure to Intimate Partner Violence. Washington, U.S. Department of Justice. Te downloaden via www.ncjrs.gov > A-Z Publications/Products.
 3. 3.
  Ferwerda, H. (2007). Met de deur in huis. Omvang, aard, achtergrondkenmerken en aanpak van huiselijk geweld in 2006 op basis van landelijke politiecijfers. Arnhem/Dordrecht, Advies- en Onderzoeksgroep Beke. Te downloaden via www.beke.nl > Selecteer publicaties > Huiselijk geweld.
 4. 4.
  Guterman, N.B. (2004). Advancing Prevention Research on Child Abuse, Youth Violence and Domestic Violence. Emerging Strategies and Issues. Journal of Interpersonal Violence, jaargang 19, nummer 3, pagina 299–321.CrossRefGoogle Scholar
 5. 5.
  Hakkert, A. (2002). Huiselijk geweld en straatgeweld. Een verkenning naar de relatie tussen beide geweldsvormen. Den Haag, Ministerie van Justitie.Google Scholar
 6. 6.
  Lanier, M.M. & Henry, S. (2004). Essential Criminology (2e druk). Colorado/Oxford, Westview Press.Google Scholar
 7. 7.
  Ministerie van Justitie (2008). Factsheet Huiselijk geweld. Te downloaden via www.justitie.nl > Familie en gezin > Huiselijk geweld.Google Scholar
 8. 8.
  Murrell, A.R., Christoff, K.A. & Henning, K.R. (2007). Characteristics of Domestic Violence Offenders. Associations with Childhood Exposure to Violence. Journal of Family Violence, jaargang 22, nummer 7, 523–532.CrossRefGoogle Scholar
 9. 9.
  Osofsky, J.D. (2003). Prevalence of Children’s Exposure to Domestic Violence and Child Maltreatment. Implications for Prevention and Intervention. Clinical Child and Family Psychology Review, jaargang 6, nummer 3, pagina 161–170.CrossRefGoogle Scholar
 10. 10.
  Slovak, K., Carlson, K. & Helm, L. (2007). The Influence of Family Violence on Youth Attitudes. Child and Adolescent Social Work Journal, jaargang 24, nummer 1, pagina 77–99.CrossRefGoogle Scholar
 11. 11.
  Stevens, I. & Cox, P. (2008). Complexity Theory. Developing New Understandings of Child Protection in Field Settings and in Residential Child Care. Britisch Journal of Social Work, jaargang 38, nummer 7, pagina 1320–1336.CrossRefGoogle Scholar
 12. 12.
  Tremblay, R.E., Gervais, J. & Petitclerc, A. (2008). Early learning prevents youth violence. Montreal/Quebec, Centre of Excellence for Early Childhood Development. Te downloaden via www.excellence-earlychildhood.ca.Google Scholar
 13. 13.
  Wolfe, D.A., Crooks, C.V., Lee, V., McIntyre-Smith, A. & Jaffe, P.G. (2003). The Effects of Children’s Exposure to Domestic Violence: A Meta-Analysis and Critique. Clinical Child and Family Psychology Review, jaargang 6, nummer 3, pagina 171–187.CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

 1. 1.Raad voor de KinderbeschermingNetherlands

Personalised recommendations