Advertisement

Jeugd en Co Kennis

, Volume 3, Issue 1, pp 5–5 | Cite as

Geen cultureel verschil van mening over misdaad en straf

Uit onderzoek
  • 54 Downloads

Literatuur

  1. 1.
    M. de Boer, Culturele diversiteit in opvattingen over misdaad en straf onder leerlingen van het VMBO. Den Haag, Boom Juridische Uitgevers. ISBN 978 90 8974 023 6. Promotie Universiteit Utrecht, 14 november 2008.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Personalised recommendations