Advertisement

Jeugd en Co Kennis

, Volume 2, Issue 4, pp 26–38 | Cite as

Effectieve interventies tegen jeugddelinquentie

 • Leonieke Boendermaker
 • Deniz Ince
Artikelen

Samenvatting

Wie afgaat op de media kan de indruk krijgen dat heel Nederland gebukt gaat onder groepen delinquente hangjongeren. Na elk incident klinkt de roep om harde maatregelen, tot zelfs het voorstel het leger de wijk in de sturen aan toe. Of zulke maatregelen effect opleveren, is nog maar de vraag. Wat wél werkt is bekend: opvoedingsondersteuning en oudertraining, trainingen voor kinderen en jongeren, en intensieve gezinsinterventies kunnen delinquentie voorkomen en verminderen.

Verder lezen

 1. Breuk, R.E. (2008). Breaking the Cycle. Day Treatment for Juvenile Delinquents. Amsterdam, Vrije Universiteit. Het proefschrift is te downloaden via www.debascule.com > Actueel.
 2. Blom, M. & Laan, A.M. van der (2007). Monitor Jeugd Terecht. Factsheet 2007-3. Den Haag, Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum.Google Scholar
 3. Hipwell, A.E. & Loeber, R. (2007). Weten we welke interventies effectief zijn voor disruptieve en delinquente meisjes? Kind en Adolescent Review, jaargang 14, nummer 4, pagina 371–440.Google Scholar
 4. Junger-Tas, J., Steketee, M. & Moll, M. (2008). Achtergronden van jeugddelinquentie en middelengebruik. Utrecht, Verwey-Jonker Instituut.Google Scholar
 5. Laan, A.M. van der & Blom, M. (2006). Jeugddelinquentie: risico’s en bescherming. Bevindingen uit de WODC Monitor Zelfgerapporteerde Jeugdcriminaliteit 2005. Meppel/Den Haag, Boom Juridische uitgevers/Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum.Google Scholar
 6. Landenberger, N.A. & Lipsey, M.W. (2005). The Positive Effects of Cognitive-behavioral Programs for Offenders. A Meta-analysis of Factors Associated with Effective Treatment. Journal of Experimental Criminology, jaargang 1, nummer 4, pagina 451–476.CrossRefGoogle Scholar
 7. Lipsey, M.W. & Wilson, D. (1998). Effective Intervention for Serious Juvenile Offenders. A Synthesis of Research. In: Loeber, R. & Farrington, D.P. (red.). Serious & Violent Juvenile Offenders. Risk Factors and Successful Interventions. Newbury Park (CA), Sage.Google Scholar
 8. Lundahl, B., Risser, H.J. & Lovejoy, M.C. (2006). A Meta-analysis of Parent Training. Moderators and Follow-up Effects. Clinical Psychology Review, jaargang 26, nummer 1, pagina 86–104.CrossRefGoogle Scholar
 9. Manen, T.G. van, Prins, P.J.M. & Emmelkamp, P.M.G. (2004). Reducing Aggressive Behavior in Boys with a Social-Cognitive Group Treatment. Results of a Randomized, Controlled Trial. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, jaargang 43, nummer 12, pagina 1478–1487.Google Scholar
 10. McCart, M.R., Priester, P.E., Davies, W.H. & Azen, R. (2006). Differential Effectiveness of Behavioral Parent-training and Cognitive-behavioral Therapy of Antisocial Youth. Meta-analyses. Journal of Abnormal Child Psychology, jaargang 34, nummer 4, pagina 525–541.CrossRefGoogle Scholar
 11. Muris, P., Meesters, C., Vincken, M. & Eijkelenboom, A. (2005). Reducing Children’s Aggressive and Oppositional Behaviors in the Schools. Preliminary Results on the Effectiveness of a Social-Cognitive Group Intervention Program. Child & Family Behavior Therapy, jaargang 27, nummer 1, pagina 17–32.CrossRefGoogle Scholar
 12. Sukhodolsky, D.G., Kassinove, H. & B.S. Gorman (2003). Cognitive-behavioral Therapy for Anger in Children and Adolescents. A Meta-analysis. Aggression and Violent Behavior, jaargang 9, nummer 3, pagina 247–269.CrossRefGoogle Scholar
 13. Taylor, T.K. & Biglan, A. (1998). Behavioral Family Interventions for Improving Child-rearing. A Review of the Literature for Clinicians and Policy Makers. Clinical Child and Family Psychology Review, jaargang 1, nummer 1, pagina 41–60.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 14. www.cbs.nl > StatLine databank. Slachtofferschap van criminaliteit.
 15. www.cbs.nl > StatLine databank. Aantal jongeren naar geslacht, leeftijd, herkomst en regio.
 16. www.justitie.nl > Onderwerpen > Criminaliteit > Erkenningscommissie.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

 • Leonieke Boendermaker
 • Deniz Ince

There are no affiliations available

Personalised recommendations