Advertisement

Jeugd en Co Kennis

, Volume 2, Issue 4, pp 8–18 | Cite as

Praktijkgestuurd effectonderzoek maakt hulpverlening beter

 • Jan Willem Veerman
 • Tom van Yperen
 • Bas Bijl
 • Herma Ooms
 • Dries Roosma
Artikelen

Samenvatting

Het gebruik van bewezen effectieve methoden in de jeugdzorg neemt toe. Jeugdzorgaanbieders kunnen zelf bijdragen aan het beschikbare arsenaal van effectieve interventies, door de methodieken die ze gebruiken wetenschappelijk te toetsen. Het project Zicht op effectiviteit heeft een werkwijze opgeleverd om gedegen onderzoek te doen in de praktijk, op een manier die niet alleen de effectiviteit van een interventie aantoont, maar ook direct de kwaliteit van de hulpverlening verbetert.

Verder lezen

 1. Beurs, E. de, & Zitman, F.G. (2007). Routine Outcome Monitoring. Het meten van therapie-effect in de klinische praktijk met webbased software. Maandblad Geestelijke Volksgezondheid, jaargang 62, nummer 1, pagina 13–28.Google Scholar
 2. Duncan, B.L., Miller, S.D., & Sparks, J.A. (2004). The Heroic Client. A Revolutionary Way to Improve Effectiveness through Client-directed and Outcome-informed Therapy. San Francisco, Jossey-Bass.Google Scholar
 3. Finn, S.E., & Tonsager, M.E. (1997). Information-gathering and Therapeutic Models of Assessment. Complementary Paradigms. Psychological Assessment, jaargang 9, nummer 4, pagina 374–385.CrossRefGoogle Scholar
 4. Interprovinciaal Overleg, (2006). Prestatie-indicatoren jeugdzorg. Naar een gezamenlijke integrale visie en implementatie. Den Haag, IPO.Google Scholar
 5. Leijsen, M. (2008). Onderzoeksgegevens als sturingsinformatie voor hulpverleners en teams. In: Yperen, T.A. van & Veerman, J.W. (red.), Zicht op effectiviteit. Handboek voor praktijkgestuurd effectonderzoek in de jeugdzorg. Delft, Eburon.Google Scholar
 6. Orobio de Castro, B. (2007). Woede, wraak en leedvermaak. Op zoek naar drijvende krachten achter de ontwikkeling van gedragsproblemen. Kind en Adolescent, jaargang 28, nummer 2, pagina 62–79.Google Scholar
 7. Samenwerkingsverband Effectieve Jeugdzorg Nederland (2008). Ondersteuningspakketten. Voor meer informatie: www.sejn.nl > Ondersteuning.
 8. Veerman, J.W. & Ooms, H. (red.), (2008). Zicht op effectiviteit. Een kijkje in de keuken van zeven instellingen voor jeugdzorg. Nijmegen/Utrecht, Praktikon/NJi.Google Scholar
 9. Veerman, J.W., Roosma, D., & Ooms, H. (2008). De kroon op het werk: benutting gegevens op teamniveau. In: Yperen, T.A. van & Veerman, J.W. (red.), Zicht op effectiviteit. Handboek voor praktijkgestuurd effectonderzoek in de jeugdzorg. Delft, Eburon.Google Scholar
 10. Veerman, J.W., & Yperen, T.A. van (2008). Wat is praktijkgestuurd effectonderzoek? In: Yperen, T.A. van & Veerman, J.W. (red.), Zicht op effectiviteit. Handboek voor praktijkgestuurd effectonderzoek in de jeugdzorg. Delft, Eburon.Google Scholar
 11. Yperen, T.A. van & Veerman, J.W. (red.), (2008). Zicht op effectiviteit. Handboek voor praktijkgestuurd effectonderzoek in de jeugdzorg. Delft, Eburon.Google Scholar
 12. Yperen, T.A. van, Bijl, B., Ooms, H., Roosma, D., & Veerman, J.W. (2008). Zicht op effectiviteit: een zaak van velen. In: Yperen, T.A. van & Veerman, J.W. (red.), (2008). Zicht op effectiviteit. Handboek voor praktijkgestuurd effectonderzoek in de jeugdzorg. Delft, Eburon.Google Scholar
 13. Yperen, T.A. van, Veerman, J.W. , & Bijl, B., (2008). Praktijk, beleid en wetenschap verbinden. In: Yperen, T.A. van & Veerman, J.W. (red.), Zicht op effectiviteit. Handboek voor praktijkgestuurd effectonderzoek in de jeugdzorg. Delft, Eburon.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

 • Jan Willem Veerman
 • Tom van Yperen
 • Bas Bijl
 • Herma Ooms
 • Dries Roosma

There are no affiliations available

Personalised recommendations