Advertisement

Jeugd en Co Kennis

, Volume 2, Issue 4, pp 4–5 | Cite as

Gedetineerde meisjes hebben intensieve behandeling nodig

  • Ton Ceelen
Uit onderzoek
  • 90 Downloads

Samenvatting

Meisjes die in justitiële jeugdinrichtingen verblijven, vertonen een scala aan psychiatrische problemen. Verder lopen ze een hoog risico op tienerzwangerschap als gevolg van die problemen en seksueel risicogedrag. ‘Ze moeten systematisch behandeld worden en nazorg krijgen’, oordeelt Sannie Hamerlynck, die promoveerde op een onderzoek in Nederlandse en Belgische gesloten jeugdinrichtingen.

Reference

  1. S.M.J.J. Hamerlynck, Girls in Juvenile Justice Institutions. Psychopathology and Sexual Risk Behavior. Vrije Universiteit Amsterdam, 23 september 2008.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  • Ton Ceelen

There are no affiliations available

Personalised recommendations