Advertisement

Jeugd en Co Kennis

, Volume 2, Issue 3, pp 45–47 | Cite as

Nieuwe databank stimuleert kwaliteitsverbetering en standaardisering

  • Joanka Prakken
Rubriek NJi
  • 81 Downloads

Samenvatting

De laatste jaren is het in de jeugdsector steeds vanzelfsprekender geworden te werken met richtlijnen en instrumenten. Dat sluit aan bij de groeiende aandacht voor effectiviteit en resultaatgericht werken. Om inzichtelijk te maken wat er op dit gebied beschikbaar is en hoe de kwaliteit ervan is, bouwt het Nederlands Jeugdinstituut / NJi de Databank Instrumenten, Richtlijnen en Kwaliteitsstandaarden.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  • Joanka Prakken

There are no affiliations available

Personalised recommendations