Advertisement

Jeugd en Co Kennis

, Volume 2, Issue 3, pp 7–7 | Cite as

Agressiebestrijding op school

Uit onderzoek
  • 109 Downloads

Reference

  1. J.J. Louwe en C.W. van Overveld, Een pad naar minder agressie. De effectiviteit van het Programma Alternatieve Denkstrategieën voor jongens met ernstige gedragsproblemen in verschillende typen Nederlands primair onderwijs. Universiteit Utrecht, 2 juni 2008.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Personalised recommendations