Advertisement

Jeugd en Co Kennis

, Volume 2, Issue 2, pp 60–61 | Cite as

Verdere professionalisering van de jeugdgezondheidszorg

  • Trudy Dunnink
Rubriek RIVM
  • 48 Downloads

Samenvatting

De jeugdgezondheidszorg zal zich de komende jaren verder professionaliseren. De ontwikkeling en implementatie van richtlijnen wordt voortgezet, evenals de wetenschappelijke onderbouwing van het Basistakenpakket Jeugdgezondheidszorg 0–19 jaar.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  • Trudy Dunnink

There are no affiliations available

Personalised recommendations