Advertisement

Jeugd en Co Kennis

, Volume 2, Issue 2, pp 43–54 | Cite as

Nieuwe opleiding leidsters stelt kinderen centraal

 • Marian van Beek
Artikelen
 • 258 Downloads

Samenvatting

Aankomende peuterleidsters en groepsleidsters in de kinderopvang en de buitenschoolse opvang volgen vanaf 2010 een nieuwe mbo-opleiding: Pedagogisch werk. De nieuwe opleiding sluit in grote lijnen aan op de beroepscompetentieprofielen die in opdracht van het werkveld zijn opgesteld. Maar de voor leidsters belangrijke competenties ‘gedrevenheid’ en ‘creëren en innoveren’ ontbreken in de opleiding.

Verder lezen

 1. Alberts, G. (2007). De ideale opleiding voor de leidsters in de kinderopvang. Welke competenties of eindtermen moet de SPW opleiding aanleren of nastreven om de ideale leidster in de kinderopvang op te leiden. Masterthese, Vrije Universiteit Amsterdam.Google Scholar
 2. Boogaard, M., Fukking, R. & Felix, CH. (2007). Chillen, skaten, gamen. Opvattingen over kwalitatief goede buitenschoolse opvang in Nederland. Amsterdam, SCO-Kohnstamm Instituut.Google Scholar
 3. Dueren den Hollander, R. van (2002). Peuterspeelzaalwerk in de 21e eeuw. Het werkveld aan het woord. Utrecht, MOgroep.Google Scholar
 4. Haterd, J. van de & Lammerse, G. (2006). Groepsleidster kinderopvang. Utrecht, NIZW.Google Scholar
 5. Hattum, M. van & Haterd, J. van de (2006). Groepsleidster buitenschoolse opvang. Deel kunnen nemen. Utrecht, NIZW.Google Scholar
 6. Landelijke Kwalificaties MBO (2006), sociaal agogisch werk, beroepengroep Pedagogisch werk. Versie 2007–2008. Zoetermeer/Bunnik, COLO/OVDB.Google Scholar
 7. Landelijke Kwalificaties MBO (2007), sector Welzijn en Sport, branche Overige non-profitdiensten kinderopvang. Cohort 2008–2009. Zoetermeer/Bunnik, COLO/Calibris.Google Scholar
 8. Lammerse, G. (2006). Leidster peuterspeelzalen. Utrecht, NIZW.Google Scholar
 9. Stam, C. (2006). MBO Kinderopvang niet afgestemd op werkveld. Zorg+Welzijn, www.zorgwelzijn.nl, 24 augustus 2006.
 10. Vlaar, P., Dam, C. van, Hattum, M. van & Broeken, R. ( 2005). Klaar voor de Toekomst. Een nieuwe beroepenstructuur voor de branches welzijn en maatschappelijke dienstverlening, gehandicaptenzorg, jeugdzorg en kinderopvang. Utrecht, NIZW.Google Scholar
 11. Weijenberg, A. van de (2006). Op weg naar degelijke opleidingen voor de kinderopvang. Onderwijs en kinderopvang zoeken toenadering. Management Kinderopvang, jaargang 12, nummer 6/7, pagina 12–15.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

 • Marian van Beek

There are no affiliations available

Personalised recommendations