Advertisement

Jeugd en Co Kennis

, Volume 2, Issue 2, pp 21–27 | Cite as

Mentoring: geen symbolische relatie

 • Vasco Lub
Artikelen
 • 143 Downloads

Samenvatting

Onderzoek laat zien dat jongeren veel kunnen hebben aan mentoring. Maar mentoring is geen wondermiddel voor ontsporende jeugd. Beroepskrachten in de jeugdsector dienen zich daarvan bewust te zijn. Wie overweegt een jongere aan te melden voor een mentortraject moet zich afvragen of de hulp van een mentor het juiste antwoord is op zijn problemen.

Verder lezen

 1. Berger, M.A. & Booij, Y.S. (2003). Mentoring in de jeugdzorg. Pedagogiek, jaargang 23, nummer 1, pagina 40–53.Google Scholar
 2. Dubois, D.L., Holloway, B.E., Valentine, J.C., & Harris, C. (2002). Effectiveness of Mentoring Programs for Youth: A Meta-Analytic Review. American Journal of Community Psychology, jaargang 30, nummer 2, pagina 157–197.CrossRefGoogle Scholar
 3. Grossman, J.B. & Johnson, A. (1998). Assessing the Effectiveness of Mentoring Programs. In: Grossman, J.B. (ed.). Contemporary Issues in Mentoring. Philadelphia, Public/Private Ventures.Google Scholar
 4. Langhout, R.D., Rhodes, J. E. & Osborne, L. N. (2004). An Exploratory Study of Youth Mentoring in an Urban Context: Adolescents’ Perceptions of Relationship Styles. Journal of Youth and Adolescence, jaargang 33, nummer 4, pagina 293–306.CrossRefGoogle Scholar
 5. Lub, V. & Broekman, L. (2006). De belofte van het sociaal mentoraat. TSS Tijdschrift voor sociale vraagstukken, jaargang 60, nummer 12, pagina 12–16.Google Scholar
 6. Lub, V. & Uyterlinde, M. (2007). ‘Ik ga niks pushen’. De mentor als redder? In: Beek, K. van & Ham, M. (red). Gaat de elite ons redden? De nieuwe rol van de bovenlaag in onze samenleving. Amsterdam, Van Gennip.Google Scholar
 7. Meijers, F., Deen, N. & Veendrick, L. (2003). Mentoring: meer vragen dan antwoorden? Inleiding op het themadeel. Pedagogiek, jaargang 23, nummer 1, pagina 11–20.Google Scholar
 8. Rhodes, J.E. (2002). Stand by Me. The Risks and Rewards of Mentoring Today’s Youth. Cambridge, Harvard University Press.Google Scholar
 9. Thomassen, L (2008). Guide to the future. Mentoring for Vmbo-pupils. Masterscriptie, Universiteit van Amsterdam (niet publiceerd).Google Scholar
 10. Uyterlinde, M., Engbersen, R. & Lub, V. (2007). Contactleggingskunde. In: Veldboer, L., Duyvendak J.W. & Bouw C. (red.). De mixfactor: integratie en segregatie in Nederland. Amsterdam, Boom.Google Scholar
 11. Uyterlinde, M., Engbersen, R. & Lub, V. (2008). Het sociaal mentoraat als domein van overbruggend contact. In: Veldboer, L. e.a. (red). Helpt de middenklasse? Op zoek naar het middenklasse-effect in gemengde wijken. Den Haag, NICIS.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

 • Vasco Lub

There are no affiliations available

Personalised recommendations