Advertisement

Jeugd en Co Kennis

, Volume 2, Issue 1, pp 58–59 | Cite as

Centrum Jeugdgezondheid deelt kennis met het veld

  • Trudy Dunnink
  • Joke van Wieringen
RIVM
  • 16 Downloads

Samenvatting

Het Centrum Jeugdgezondheid bij het RIVM is hét kenniscentrum voor de jeugdgezondheidszorg. Het centrum deelt zijn kennis met het werkveld via verschillende informatiebronnen: een nieuw webportaal, een digitale nieuwsbrief, een jaarcongres, een informatiepunt, een kenniskring en verder via bijdragen aan congressen en opleidingen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  • Trudy Dunnink
  • Joke van Wieringen

There are no affiliations available

Personalised recommendations