Advertisement

Jeugd en Co Kennis

, Volume 2, Issue 1, pp 40–51 | Cite as

Methodisch werken verbetert AMK-beslissing

 • Cora Bartelink
Artikelen
 • 197 Downloads

Samenvatting

Medewerkers van het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling leggen in hun dossiers vooral de informatie vast die ze hebben verzameld, blijkt uit een analyse van zestig dossiers. Hoe ze die informatie beoordelen, welke conclusies ze eruit trekken en welke beslissing ze vervolgens nemen, staat vaak niet in de dossiers. Daardoor zijn dossiers niet gemakkelijk over te dragen aan collega’s of andere instanties, omdat niet duidelijk is welke besluiten genomen zijn en waarom dat het beste was om te doen.

Verder lezen

 1. Berge, I.J. ten (1998). Besluitvorming in de kinderbescherming. De ontwikkeling en evaluatie van een checklist voor de beoordeling van meldingen bij de Raad voor de Kinderbescherming. Delft, Eburon. ISBN 978 90 5166 632 8.Google Scholar
 2. Berge, I. ten & Vinke, A. (2006). Beslissen over vermoedens van kindermishandeling. Handreiking en hulpmiddelen voor het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling. Utrecht/Woerden, Nederlands Jeugdinstituut/Adviesbureau Van Montfoort.Google Scholar
 3. Gambrill, E. & Shlonsky, A. (2000). Risk assessment in context. Children and Youth Services Review, jaargang 22, nummer 11/12, pagina 813–837.CrossRefGoogle Scholar
 4. Gold, N., Benbenishty, R. & Osmo, R. (2001). A comparative study of risk assessments and recommended interventions in Canada and Israel. Child Abuse and Neglect, jaargang 25, nummer 5, pagina 607–622.CrossRefGoogle Scholar
 5. Jong, E.M. de (2004). Kind in nood II: Besluitvormingsprocessen en risicotaxatie in multidisciplinair teamverband. Amsterdam, Universiteit van Amsterdam.Google Scholar
 6. Langen, H.C. de (2004). Nulmeting AMK’s. Leiden, TNO Preventie en gezondheid.Google Scholar
 7. Munro, E. (1998). Improving social workers’ knowledge base in child protection work. British Journal of Social Work, jaargang 28, nummer 1, pagina 89–105.CrossRefGoogle Scholar
 8. Munro, E. (1999). Common errors of reasoning in child protection work. Child Abuse and Neglect, jaargang 23, nummer 8, pagina 745–758.CrossRefGoogle Scholar
 9. Munro, E. (2002). Effective Child Protection. London, Sage.Google Scholar
 10. Rossi, P.H., Schuerman, J. & Budde, S. (1999). Understanding decisions about child maltreatment. Evaluation Review, jaargang 23, nummer 6, pagina 579–598.CrossRefGoogle Scholar
 11. Shlonsky, A. & Wagner, D. (2005). The next step: integrating actuarial risk assessment and clinical judgment into an evidence-based practice framework in CPS case management. Children and Youth Services Review, jaargang 27, nummer 4, pagina 409–427.CrossRefGoogle Scholar
 12. Skeem, J.L., Mulvey, E.P. & Lidz, W. (2000). Building mental health professionals’ decisional models into tests of predictive validity: the accuracy of contextualized predictions of violence. Law and Human Behavior, jaargang 24, nummer 6, pagina 607–628.CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

 • Cora Bartelink

There are no affiliations available

Personalised recommendations