Advertisement

Infectierisico afval beperkt

  • Paulien Spieker
Richtlijnen
  • 170 Downloads

Abstract

De Werkgroep Infectiepreventie (WIP) heeft in mei een nieuwe richtlijn gepresenteerd over infectiepreventie bij afvalverwijdering. Na diepgaand onderzoek blijkt dat lang niet al het afval dat als ‘besmettelijk’ wordt behandeld, werkelijk infectiegevaar oplevert.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2004

Authors and Affiliations

  • Paulien Spieker
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations