Nieuwe EBP-richtlijn delirium

 • Marieke Schuurmans
Richtlijnen
 • 493 Downloads

Abstract

Het delirium of delier, binnen de verpleegkunde vaak ‘acuut optredende verwardheid’ genoemd, is een voorbijgaande psychische stoornis op basis van een lichamelijke ontregeling. Hoewel het delier op elke leeftijd kan voorkomen, zijn het voornamelijk ouderen die een verhoogd risico hebben op het ontwikkelen van een delier. Vóór de zomer van dit jaar komt er een nieuwe evidence based richtlijn ‘delirium’ uit op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor de Psychiatrie.

Literatuur

 1. American Pychiatric Association (APA). Practice guidelines for the treatment of patients with delirium. Am J Psychiatr 199, 156 (supplement): 1-20.Google Scholar
 2. Anderson EM, Knutsson IK et al. The experience of being confused: a case study. Geriatr Nurse 1993, 14: 242-247.CrossRefGoogle Scholar
 3. Breitbart W, Gibson C, Tremblay A. The delirium experience: delirium recall and delirium related distress in hospitalized patients with cancer, their spouses-caregivers, and their nurses. Psychosomatics 2002, 43: 183-194.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 4. Cole MG, McCusker J et al. Systematic detection and multidisciplinary care of delirium in older medical inpatients: a randomized trial. CMAJ 2002, 167: 753–759PubMedGoogle Scholar
 5. Inouye SK, Bogardus ST et al. A multicomponent intervention to prevent delirium in hospitalized older patients. N Engl J Med 1999, 340: 669-676.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 6. Laitinen H. Patient’s experience of confusion in the intensive car unit following cardiac surgery. Intens Crit care Nurs 1996, 12: 79-83.CrossRefGoogle Scholar
 7. Lundström M, Edlund A et al. Reorganization of nursing and medical care to reduce the incidence of postoperative delirium and improve rehabilitation outcome in elderly patients treated for femoral neck fractures. Scand J Caring Sci 1999, 13: 193-200.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 8. Marcantonio ER, Flacker JM et al. Reducing delirium after hip fracture: a randomized trial. JAGS 2001, 49: 516-522.CrossRefGoogle Scholar
 9. Milisen K, Foreman MD et al. A nurse-led interdisciplinary intervention program for delirium in elderly hipfracture patients. JAGS 2001, 49: 523-532.CrossRefGoogle Scholar
 10. Schoffield I. A small exploratory study of the reaction of older people to an episode of delirium. J Advanced Nurs 197., 25: 942-952.Google Scholar
 11. Webster JR, Chew RB et al. Improving clinical and cost outcomes in delirium: use of practice guidelines and a delirium care team. Annals of Longterm Care 1999, 7: 128-134.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2004

Authors and Affiliations

 • Marieke Schuurmans
  • 1
 1. 1.

Personalised recommendations