Huisarts en Wetenschap

, Volume 50, Issue 9, pp 655–660 | Cite as

Opsporing en registratie van de vier conventionele risicofactoren voor hart en vaatziekten in de dagelijkse praktijk

 • JT van Wyk
 • MAM van Wijk
 • MCJM Sturkenboom
 • PW Moorman
 • J van der Lei
Onderzoek
 • 40 Downloads

Samenvatting

Van Wyk JT, Van Wijk MAM, Sturkenboom MCJM, Moorman PW, Van der Lei J. Opsporing en registratie van de vier ‘conventionele’ risicofactoren voor hart en vaatziekten in de dagelijkse praktijk. Huisarts Wet 2007;50(9):421-5.

Achtergrond De vier conventionele risicofactoren voor hart- en vaatziekten (HVZ) zijn roken, hypertensie, diabetes mellitus en hypercholesterolemie. Het opsporen en behandelen van deze vier risicofactoren is een essentieel onderdeel van de preventie van HVZ.

Doel Wij wilden nagaan hoe huisartsen in de praktijk handelen als het gaat om de primaire en secundaire preventie van HVZ.

Methode Op basis van gegevens uit het IPCI-huisartsenregistratienetwerk keken wij in hoeverre de huisartsen vooraf de vier risicofactoren en de bijbehorende metingen hadden vastgelegd voor patiënten bij wie in de onderzoeksperiode voor het eerst de diagnose HVZ gesteld werd. Wij onderzochten de gegevens van alle in de registratie opgenomen patiënten van 18 jaar en ouder over de periode van september 1999 tot augustus 2003.

Resultaten Van de in de IPCI-registratie opgenomen patiënten voldeden er 157.216 aan onze inclusiecriteria. Bij 2597 van hen werd in de onderzoeksperiode een HVZ gediagnosticeerd. Bij 76% van de vrouwen en 73% van de mannen om wie het ging, had de huisarts ten minste één van de vier risicofactoren vastgelegd. In 40% van de gevallen had de huisarts voorafgaand aan de diagnose geen risicofactor vastgelegd en in 16% van de gevallen had hij voorafgaand aan de diagnose geen aan de risicofactoren gerelateerde metingen vastgelegd.

Conclusie Huisartsen lijken zich in de dagelijkse praktijk vooral te richten op secundaire preventie van HVZ. De primaire preventie van HVZ zal erbij gebaat zijn als huisartsen in de dagelijkse praktijk bewuster de risicoprofielen in kaart brengen van patiënten die eventueel in aanmerking komen voor preventieve interventies.

hart- en vaatziekten onderzoek registratie risicofactor 

Samenvatting

Van Wyk JT, Van Wijk MAM, Sturkenboom MCJM, Moorman PW, Van der Lei J. Identification and registration of the four ‘conventional’ cardiovascular disease risk factors in general practice. Huisarts Wet 2007;50(9):421-5.

Background Detecting and managing the four major conventional risk factors – smoking, hypertension, diabetes mellitus, and hypercholesterolemia – is pivotal in the primary and secondary prevention of cardiovascular disease (CVD).

Objective To assess the preventive activities of GPs regarding the four conventional risk factors and the associated measurements for cardiovascular risk factors by GPs in relation to the time of the first clinical presence of CVD.

Setting Large longitudinal general practice research database (the Integrated Primary Care Information database) in the Netherlands from September 1999 to August 2003.

Participants and methods Patients over 18 years of age with newly diagnosed CVD with a valid history of at least 1 year before and after the first clinical diagnosis of CVD. Details on conventional risk factors and associated measurements for the four cardiovascular risk factors were assessed in relation to the first clinical diagnosis of CVD.

Results In total, 157,716 patients met the study inclusion criteria. Of the 2,594 patients with newly diagnosed CVD, at least one of the four investigated risk factors was observed in 76% of women and 73% of men. In 40% of cases, no risk factor was recorded before the date of the first CVD diagnosis. In 16% of cases, no associated measurements were present before the first CVD diagnosis.

Conclusion In daily practice, GPs seem to focus on the secondary prevention of CVD. Intervention strategies that aim to influence GPs' case finding behaviour should focus on increasing the awareness of physicians in performing risk-factor-associated measurements in patients who are eligible for the primary prevention of CVD. Further research will have to show the feasibility and effectiveness of such intervention strategies.

Literatuur

 1. Khot UN, Khot MB, Bajzer CT, Sapp SK, Ohman EM, Brener SJ, et al. Prevalence of conventional risk factors in patients with coronary heart disease. JAMA 2003;290:898-904.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 2. Greenland P, Knoll MD, Stamler J, Neaton JD, Dyer AR, Garside DB, et al. Major risk factors as antecedents of fatal and nonfatal coronary heart disease events. JAMA 2003;290:891-7.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 3. Jacobson TA. ‘The lower the better’ in hypercholesterolemia therapy: a reliable clinical guideline? Ann Intern Med 2000;133:549-54.PubMedGoogle Scholar
 4. Onat A, Soydan I, Tokgözoglu L, Sansoy V, Koylan N, Domanic N, et al. Guideline implementation in a multicenter study with an estimated 44% relative cardiovascular event risk reduction. Clin Cardiol 2003;26:243-9.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 5. Rutten FH, Bohnen AM, Hufman P, Bruinsma M, Leerink HJG, Strootman FA, et al. NHG-Standaard Angina pectoris. www.nhg.org.
 6. Thomas S, Van der Weijden T, Van Drenth BB, Haverkort AFM, Hooi JD, Van der Laan JD. NHG-Standaard Cholesterol (eerste herziening). Huisarts Wet 1999;42:406-17.Google Scholar
 7. Rutten GEHM, Verhoeven S, Heine RJ, De Grauw WJC, Cromme PVM, Reenders K. NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2 (eerste herziening). www.nhg.org.
 8. Walma EP, Grundmeijer HGLM, Thomas S, Prins A, Van den Hoogen JPH, Van der Laan JR. NHG-Standaard Hypertensie (eerste herziening). www.nhg.org.
 9. Kaiser V, Hooi JD, Stoffers HEJH, Boutens EJ, Van der Laan JR. NHG-Standaard Perifeer arterieel vaatlijden. NHG Standaarden I. Utrecht: NHG, 1999.Google Scholar
 10. Van Binsbergen JJ, Gelpke JEH, Van Bentum STB, Van der Meer K, Schuling J, Verhoeven S, Eizenga WH, et al. NHG-Standaard TIA. www.nhg.org.
 11. Prevention of coronary heart disease in clinical practice. Recommendations of the Second Joint Task Force of European and other Societies on coronary prevention. Eur Heart J 1998;19:1434-1503.Google Scholar
 12. Saydah SH, Fradkin J, Cowie CC. Poor control of risk factors for vascular disease among adults with previously diagnosed diabetes. JAMA 2004; 291:335-42.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 13. Alzahrani T, Marrat S, Haider A. Management of dyslipidemia in primary care. Can J Cardiol 2003;19:1499-502.PubMedGoogle Scholar
 14. Lenfant C. Shattuck lecture – clinical research to clinical practice – lost in translation? N Engl J Med 2003;349:868-74.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 15. Brady AJB, Oliver MA, Pittard JB. Secondary prevention in 24 431 patients with coronary heart disease: survey in primary care. BMJ 2001;322:1463.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 16. Fox J, Jones K. Lipid-lowering interventions in managed care settings. Am J Med 2001;110 Suppl 6A:24S-30S.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 17. Mehler PS, Esler A, Estacio RO, MacKenzie TD, Hiatt WR, Schrier RW. Lack of improvement in the treatment of hyperlipidemia among patients with type 2 diabetes. Am J Med 2003;114:377-82.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 18. Schrijvers AJP. Health and Health Care in the Netherlands. A critical self-assessment of Dutch experts in medical and health sciences. Utrecht: De Tijdstroom, 1997Google Scholar
 19. Van der Lei J, Duisterhout JS, Westerhof HP, Van der Does E, Cromme PV, Boon WM, et al. The introduction of computer-based patient records in The Netherlands. Ann Intern Med 1993;119:1036-41.PubMedGoogle Scholar
 20. Lamberts H, Wood M, Hofmans-Okkes IM. International primary care classifications: the effect of fifteen years of evolution. Fam Pract 1992;9:330-9.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 21. Anonymous. ATC and DDC values. Geneva: WHO, 1996.Google Scholar
 22. Vlug AE, Van der Lei J, Mosseveld BM, Van Wijk MA, Van der Linden PD, Sturkenboom M, et al. Postmarketing surveillance based on electronic patient records: the IPCI project. Methods Inf Med 1999;38:339-44.PubMedGoogle Scholar
 23. Thomas S, Van der Wijden T, et al. NHG-Standaard Cholesterol. www.nhg.org.
 24. Ockene J, Kuller L, Svendsen K, Meilahn E. The relationship of smoking cessation to coronary heart disease and lung cancer in the Multiple Risk Factor Intervention Trial (MRFIT). Am J Public Health 1990;80:954-8.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 25. Collins R, MacMahon S. Blood pressure, antihypertensive drug treatment and the risks of stroke and of coronary heart disease. Br Med Bull 1994;50:272-98.PubMedGoogle Scholar
 26. Laakso M. Hyperglycemia and cardiovascular disease in type 2 diabetes. Diabetes 1999;48:937-42.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 27. Wilt TJ, Bloomfield HE, MacDonald R, Nelson D, Rutks I, Ho M, et al. Effectiveness of statin therapy in adults with coronary heart disease. Arch Intern Med 2004;164:1427-36.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 28. Carroll K, Majeed A, Firth C, Gray J. Prevalence and management of coronary heart disease in primary care: population-based cross-sectional study using a disease register. J Public Health Med 2003;25:29-35.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 29. CBS. Population Statistics of The Netherlands. Voorburg: CBS, 2001. http://www.cbs.nl/en-GB/menu/themas/bevolking/cijfers/default.htm, geraadpleegd juli 2007.
 30. Larsson US, Saljo R, Aronsson K. Patient-doctor communication on smoking and drinking: lifestyle in medical consultations. Soc Sci Med 1987;25:1129-37.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 31. Mantel-Teeuwisse AK, Verschuren WMM, Klungel OH, Kromhout D, Lindemans AD, Avorn J, et al. Undertreatment of hypercholesterolaemia: a population-based study. Br J Clin Pharmacol 2003;55:389-97.CrossRefPubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

 • JT van Wyk
  • 1
 • MAM van Wijk
 • MCJM Sturkenboom
 • PW Moorman
 • J van der Lei
 1. 1.

Personalised recommendations