Huisarts en Wetenschap

, Volume 50, Issue 4, pp 267–269 | Cite as

Standpunt NHG over HPV-vaccinatie

Verzoeken om HPV-vaccinatie in afwachting van advies van de Gezondheidsraad vooralsnog terughoudend benaderen
Standpunt NHG
 • 61 Downloads

Samenvatting

Sinds kort is er met Gardasil® 1 een vaccin op de Nederlandse markt dat infecties met het humaan papillomavirus (HPV) type 16 en 18 kan voorkomen. Omdat deze twee virustypen verantwoordelijk worden geacht voor ongeveer tweederde deel van de gevallen van baarmoederhalskanker, is de verwachting dat met dit vaccin ook de kans op deze maligniteit belangrijk afneemt. Het vaccin beschermt tevens tegen genitale wratten die een relatie hebben met de HPV-typen 6 en 11.

gezondheidsraad NHG 

Literatuur

 1. Nationaal Kompas Volksgezondheid, www.rivm.nl.
 2. De Nooijer DP, De Waart FG, Van Leeuwen AWFM, Spijker WWJ. Opkomst bij bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker hoger na uitnodiging door de huisarts, in het bijzonder voor groepen met doorgaans lage participatiegraad. Ned Tijdschr Geneeskd 2005;149:2339-43.PubMedGoogle Scholar
 3. Walboomers JMM, Meijer CJLM, Steenbergen RDM, Van Duin M, Helmerhorst ThJM, Snijders PJF. Humaan papillomavirus en het ontstaan van baarmoederhalskanker: concept van carcinogenese. Ned Tijdschr Geneeskd 2000;144:1671-4.PubMedGoogle Scholar
 4. Melkert PW, Hopman E, Van den Brule AJ, Risse EK, Van Diest PJ, Bleker OP, et al. Prevalence of HPV in cytomorphologically normal cervical smears, as determined by the polymerase chain reaction, is age-dependent. Int J Cancer 1993;53:919-23.PubMedGoogle Scholar
 5. Nobbenhuis MAE, Walboomers JMM, Helmerhorst ThJM, Rozendaal L, Remmink AJ, Risse EKJ, et al. Relation of human papilloma virus status to cervical lesions and consequences for cervical-cancer screening: a prospective study. Lancet 1999;354:20-5.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 6. Rozendaal L, Walboomers JMM, Van der Linden JC, Voorhorst FJ, Kenemans P, Helmerhorst ThJM, et al. PCR-based high-risk HPV test in cervical cancer screening gives objective risk assessment of women with cytomorphologically normal cervical smears. Int J Cancer 1996;68:766-9.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 7. Meijer CJLM, Rozendaal L, Voorhorst FJ, Verheijen R, Helmerhorst ThJM, Walboomers JMM. Humaan papillomavirus en screening op baarmoederhalskanker: stand van zaken en mogelijkheden. Ned Tijdschr Geneeskd 2000;144:1675-9.PubMedGoogle Scholar
 8. Koutsky LA, Ault KA, Wheeler CM, Brown DR, Barr E, Alvarez FB, et al. A controlled trial of a human papillomavirus type 16 vaccine. N Engl J Med 2002;347:1645-51.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 9. Harper DM, Franco EL, Wheeler C, Ferris DG, Jenkins D, Schuind A, et al. Efficacy of a bivalent L1 virus-like particle vaccine in prevention of infection with human papillomavirus types 16 and 18 in young women: a randomised controlled trial. Lancet 2004;364:1757-65.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 10. Villa LL, Costa RL, Petta CA, Andrade RP, Ault KA, Giuliano AR, et al. Prophylactic quadrivalent human papillomavirus (types 6,11,16 and 18) L1 virus-like particle vaccine in young women : a randomised double-blind placebo-controlled multicentre phase II efficacy trial. Lancet Oncol 2005;6:271-8.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 11. www.gezondheidsraad.nl: werkprogramma 2007.
 12. Crosbie EJ, Kitchener HC. Human papillomavirus in cervical screening and vaccination. Clinical Science 2006;110:543-52.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 13. Roden R, Wu TC. How will HPV vaccines affect cervical cancer? Nature reviews. Cancer 2006;6:753-62.PubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

 •    
  • 1
 1. 1.

Personalised recommendations