Huisarts en Wetenschap

, Volume 50, Issue 4, pp 223–223

Mismatch toch raak bij griepprik

Journaal

Samenvatting

Griepvaccinatie helpt, zelfs tijdens een seizoen waarin de circulerende virussen afwijken van de viruscomponenten die in het griepvaccin zijn opgenomen. Tot nu toe nam men aan dat een dergelijke ‘mismatch’ zou leiden tot een verminderde effectiviteit. Onderzoekers in Amerika deden in het seizoen 2004-2005 een groot placebogecontroleerd onderzoek onder 1247 gezonde volwassenen (18-65 jaar) met geïnactiveerd vaccin en met een levend (intranasaal) vaccin. De effectiviteit, dat wil zeggen reductie van de kans op door laboratorium bevestigde ziekte door het influenzavirus, was 77% voor geïnactiveerd en 57% voor levend intranasaal vaccin.

effectiviteit influenza journaalbericht vaccinatie 

Literatuur

  1. Ohmit SE, et al. Prevention of antigenically drifted influenza by inactivated and live attenuated vaccines. N Engl J Med 2006;24:2513-22.CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations