Advertisement

Huisarts en Wetenschap

, Volume 49, Issue 12, pp 906–908 | Cite as

De beginfase van het consult

Communicatietips voor het spreekuur (1): Huisarts en patiënt
In de praktijk
  • 80 Downloads

Samenvatting

Bij het communicatieonderwijs in de huisartsopleiding wordt vaak gebruikgemaakt van video-opnames van consulten. De schrijvers van deze artikelenreeks hebben jarenlange ervaring in het beoordelen van dergelijke opnames. Zij formuleerden een aantal communicatietips waarmee vele huisartsen (in opleiding) hun voordeel kunnen doen. De tips sluiten aan bij de communicatierichtlijnen uit de MaasGlobaal.1

Literatuur

  1. Van Thiel J, Ram P, Van Dalen J. MaasGlobaal criterialijst. Handleiding. Maastricht: Universiteit Maastricht, 2000.Google Scholar
  2. Silverman J, Kurtz S, Draper J. Vaardig communiceren in de gezondheidszorg: een evidence-based benadering. Den Haag: Lemma, 2006.Google Scholar
  3. Stewart M, Belle Brown J, Wayne Weston W, McWhinney I, McWilliam CL, Freeman ThR. Patiënt-centered Medicine; Transforming the Clinical Method. Oxford (UK): Radcliffe, 2003.Google Scholar
  4. Beck R, Daughtridge R, Sloane P. Physician-Patient-Communication in the Primary Care Office: A Systematic Review. J Am Board Fam Pract 2001;15:25-38.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations