Advertisement

Huisarts en wetenschap

, Volume 49, Issue 11, pp 825–825 | Cite as

Ethische dilemma’s bij nieuwe voortplantingstechnieken

Govert den Hartogh, Inez de Beaufort, redactie. Een hoge prijs voor een kind. Morele problemen van nieuwe reproductieve technologieën. Assen: Van Gorcum, 2006. 194 pagina’s, € 27,50. ISBN 90-232-4169-X.
Boeken
  • 40 Downloads

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Personalised recommendations