Advertisement

Huisarts en wetenschap

, Volume 49, Issue 11, pp 824–824 | Cite as

Medicatiebewaking

De Gier JJ, redactie. Commentaren Medicatiebewaking 2006/2007. Houten: Health Base, 2006. 1028 pagina’s, € 105. ISBN 90-74-027-26-1.
Boeken
  • 8 Downloads

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Personalised recommendations