Advertisement

Huisarts en wetenschap

, Volume 49, Issue 11, pp 816–817 | Cite as

Minder pijn met muziek

Cepeda MS, Carr DB, Lau J, Alvarez H. Music for pain relief. The Cochrane Database of Systematic Reviews 2006, Issue 2. DOI:10.1002/14651858.CD004843.
Cochrane-reviews
  • 182 Downloads

Achtergrond Dat muziek ons door het smartelijke leven heen kan helpen, op de been houden en emoties oproept, is geen nieuwtje.

In de geneeskunde wordt muziek met name in de psychiatrie gebruikt om de zielenpijn wat te verzachten, maar het is onvoldoende onderzocht of muziek ook lichamelijke pijnen kan verminderen.

Doel In deze review wordt de effectiviteit van muziek bij de behandeling van acute pijn, chronische pijn en pijn bij kankerpatiënten onderzocht.

Zoekstrategie en uitkomstmatenSteeds zochten twee van de auteurs in de Cochrane Library, MEDLINE, EMBASE, PsycINFO en LILACS naar RCT’s die het effect van muziek op elke vorm van pijn bij kinderen en volwassenen tot onderwerp hadden. De auteurs legden geen beperkingen op aan de taal waarin publicaties geschreven waren. Ze keken met name naar het gemiddelde verschil in pijnintensiteit, naar het aantal patiënten dat minstens 50% minder pijn aangaf bij het beluisteren van muziek en eventueel de (verminderde) behoefte aan...

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Personalised recommendations