Advertisement

Huisarts en wetenschap

, Volume 49, Issue 11, pp 769–776 | Cite as

Dementie: een moeilijk te vertellen diagnose

Een systematisch literatuuronderzoek
 • Jolanda JansonEmail author
 • Els Derksen
 • Myrra Vernooij-Dassen
 • Peter Lucassen
 • Marcel Olde Rikkert
Onderzoek

samenvatting

Janson J, Derksen E, Vernooij-Dassen M, Lucassen P, Olde Rikkert M. Dementie: een moeilijk te vertellen diagnose. Een systematisch literatuuronderzoek. Huisarts Wet 2006;49(11):538-43.Inleiding Door de toenemende incidentie van dementie krijgen huisartsen steeds meer te maken met de diagnostiek van deze aandoening. Doel van dit literatuuronderzoek is in kaart te brengen wat de houding en werkwijze van huisartsen is ten aanzien van het meedelen van de diagnose dementie en wat de ervaringen van patiënten en mantelzorgers hiermee zijn.Methode Wij zochten met behulp van Cinahl, Psychinfo en MEDLINE naar artikelen en trokken de daarin genoemde referenties na. Twee onderzoekers beoordeelden de artikelen aan de hand van twee criteria: ze moesten over het meedelen van de diagnose dementie in de eerste lijn gaan en Nederlands- of Engelstalig zijn.Resultaat Na selectie van 477 artikelen bleven er 25 over. De sneeuwbalmethode voegde nog 4 artikelen toe. Huisartsen bleken terughoudend in het meedelen van de diagnose; patiënten en mantelzorgers ervoeren dit ook. Verder bleek er een verschil te bestaan tussen de opvattingen van artsen en hun praktisch handelen bij het meedelen van de diagnose.Beschouwing Door scholing zou de huisarts meer zekerheid en inzicht kunnen krijgen in het stellen en meedelen van de diagnose dementie en zijn rol daarin. Er is helaas maar weinig onderzoek gedaan dat primair is gericht op het meedelen van de diagnose dementie en de effecten daarvan in de eerste lijn.

consultvoering dementie literatuuronderzoek onderzoek ouderen 

Abstract

Janson J, Derksen E, Vernooij-Dassen M, Lucassen P, Olde Rikkert M. Dementia: difficulties in disclosing the diagnosis. A systematic review. Huisarts Wet 2006;49(11):538-43.Background General practitioners (GPs) more often will have to solve the diagnostic issues in dementia, because of it’s increasing incidence. In this review of current literature, we aim to describe the attitudes and practice of general practitioners in disclosing the diagnosis of dementia, as well as the experiences of patients and carers with this primary care disclosure of dementia.Methods We searched Cinahl, Psychinfo and MEDLINE databases. Two researchers judged the articles for the inclusion and exclusion criteria: papers had to present empirical data on disclosing dementia diagnosis, had to deal with primary care and had to be written in English or Dutch.Results 25 from the 477 articles found could be included. By tracking references 4 additional articles could be included. GPs turned out to be reluctant in disclosing dementia diagnosis, which was confirmed by patients’ and carers’ experiences. GPs’ attitudes on the one hand and their daily practice on disclosing dementia on the other differed substantially.Discussion By teaching GPs in dementia diagnostics and disclosure techniques, they could feel more confident and gain competency in disclosing the diagnosis. Unfortunately, research primary aimed at assessing the effects of different techniques of dementia disclosure in general practice is scarce.

Literatuur

 1. De Jong A. Bevolkingsprognose 2004-2050: maximaal 17 miljoen inwoners. Statistisch kwartaalblad over de demografie van Nederland. Voorburg: CBS, 2005.Google Scholar
 2. Francke A, Van Dijk L. Thuiswonende mensen met dementie of een verstandelijke beperking: prevalentie, gebruik van thuiszorg en vrijheidsbeperkingen. Utrecht: NIVEL, 2004:1–39.Google Scholar
 3. Wind AW, Gussekloo J, Vernooij-Dassen MJFj, Bouma M, Boomsma LJ, Boukes FS. NHG-Standaard Dementie (tweede herziening). Huisarts Wet 2003;46:754-67.CrossRefGoogle Scholar
 4. Kwaliteitsinstituut voor de gezondheidszorg CBO. Richtlijn diagnostiek en medicamentueze behandeling van dementie. 1–75. Alphen a/d Rijn: Van Zuiden Communications, 2005.Google Scholar
 5. Bamford C, Lamont S, Eccles M, Robinson L, May C, Bond J. Disclosing a diagnosis of dementia: a systematic review. Int J Geriatr Psychiatry 2004;19:151-69.CrossRefPubMedPubMedCentralGoogle Scholar
 6. Van Hout H, Vernooij-Dassen M, Bakker K, Blom M, Grol R. General practitioners on dementia: tasks, practices and obstacles. Patient Educ Couns 2000;39:219-25.CrossRefPubMedPubMedCentralGoogle Scholar
 7. De Lepeleire J, Buntinx F, Aertgeerts B. Disclosing the diagnosis of dementia: the performance of Flemish general practitioners. Int Psychogeriatr 2004;16:421-8.CrossRefPubMedPubMedCentralGoogle Scholar
 8. Margiotta A, Iacono S, D’Autillia N, Luberto S, Pinelli M, Baldelli MV, et al. Diagnostic, therapeutic, ethic and legal issues in caring for dementia: the viewpoint of medical representative in Modena (Italy). Arch Gerontol Geriatr 2002; Suppl. 8:191-8.CrossRefGoogle Scholar
 9. Cantegreil-Kallen I, Turbelin C, Olaya E, Blanchon T, Moulin F, Rigaud AS, et al. Disclosure of diagnosis of Alzheimer’s disease in French general practice. Am J Alzheimers Dis Other Demen 2005;20:228-32.CrossRefPubMedPubMedCentralGoogle Scholar
 10. Cody M, Beck C, Shue VM, Pope S. Reported practices of primary care physicians in the diagnosis and management of dementia. Aging Ment Health 2002;6:72-6.CrossRefPubMedPubMedCentralGoogle Scholar
 11. Olafsdottir M, Foldevi M, Marcusson J. Dementia in primary care: why the low detection rate? Scand J Prim Health Care 2001;19:194-8.CrossRefPubMedPubMedCentralGoogle Scholar
 12. Turner S, Iliffe S, Downs M, Wilcock J, Bryans M, Levin E, et al. General practitioners’ knowledge, confidence and attitudes in the diagnosis and management of dementia. Age Ageing 2004;33:461-7.CrossRefPubMedPubMedCentralGoogle Scholar
 13. Brodaty H, Howarth GC, Mant A, Kurrle SE. General practice and dementia. A national survey of Australian GPs. Med J Aust 1994;160:10-4.CrossRefPubMedPubMedCentralGoogle Scholar
 14. Heal HC, Husband HJ. Disclosing a diagnosis of dementia: is age a factor? Aging Ment Health 1998;2:144-50.CrossRefGoogle Scholar
 15. Downs M, Cook A, Rae C, Collins K. Caring for patients with dementia: the GP perspective. Aging Ment Health 2000;4:301-4.CrossRefGoogle Scholar
 16. Rao R. The role of carers in the information process in dementia. Psychiatric Bulletin 1997; 21:264-6.CrossRefGoogle Scholar
 17. Vassilas CA, Donaldson J. Telling the truth: what do general practitioners say to patients with dementia or terminal cancer? Br J Gen Pract 1998;48:1081-2.PubMedPubMedCentralGoogle Scholar
 18. Connell CM, Boise L, Stuckey JC, Holmes SB, Hudson ML. Attitudes toward the diagnosis and disclosure of dementia among family caregivers and primary care physicians. Gerontologist 2004;44:500-7.CrossRefGoogle Scholar
 19. Iliffe S, Eden A, Downs M, Rae C. The diagnosis and management of dementia in primary care: development, implementation and evaluation of a national training programme. Aging Ment Health 1999;3:129-35.CrossRefGoogle Scholar
 20. Glosser G, Wexler D, Balmelli M. Physicians’ and families’ perspectives on the medical management of dementia. J Am Geriatr Soc 1985;33:383-91.CrossRefPubMedPubMedCentralGoogle Scholar
 21. Fortinsky RH, Leighton A, Wasson JH. Primary care physicians’ diagnostic management, and referral practices for older persons and families affected by dementia. Research on Aging 1995;17:124-48.CrossRefGoogle Scholar
 22. Iliffe S, Wilcock J. The identification of barriers to the recognition of, and response to, dementia in primary care using a modified focus group approach. Dementia 2005;4:73-85.CrossRefGoogle Scholar
 23. Werner P, Gafni A, Kitai E. Examining physician-patient-caregiver encounters: the case of Alzheimer’s disease patients and family physicians in Israel. Aging Ment Health 2004;8:498-504.CrossRefPubMedPubMedCentralGoogle Scholar
 24. Boise L, Camicioli R, Morgan DL, Rose JH, Congleton L. Diagnosing dementia: perspectives of primary care physicians. Gerontologist 1999;39:457-64.CrossRefPubMedPubMedCentralGoogle Scholar
 25. Teel CS. Rural practitioners’ experiences in dementia diagnosis and treatment. Aging Ment Health 2004;8:422-9.CrossRefPubMedPubMedCentralGoogle Scholar
 26. Downs M, Clibbens R, Rae C, Cook A, Woods R. What do general practitioners tell people with dementia and their families about the condition? A survey of experiences in Scotland. Dementia 2002;1:47-58.CrossRefGoogle Scholar
 27. Wolff LE. Do general practitioners and old age psychiatrists differ in their attitudes towards dementia? Int J Geriatr Psychiatry 1995;10:63-9.CrossRefGoogle Scholar
 28. Vernooij-Dassen MJ, Moniz-Cook ED, Woods RT, De Lepeleire J, Leuschner A, Zanetti O, et al. Factors affecting timely recognition and diagnosis of dementia across Europe: from awareness to stigma. Int J Geriatr Psychiatry 2005;20:377-86.CrossRefPubMedPubMedCentralGoogle Scholar
 29. Iliffe S, De Lepeleire J, Van Hout H, Kenny G, Lewis A, Vernooij-Dassen M. Understanding obstacles to the recognition of and response to dementia in different European countries: a modified focus group approach using multinational, multi-disciplinary expert groups. Aging Ment Health 2005;9:1-6.CrossRefPubMedPubMedCentralGoogle Scholar
 30. Milne AJ, Woolford HH, Mason J, Hatzidimitriadou E. Early diagnosis of dementia by GP’s: an exploratory study of attitudes. Aging Ment Health 2000;4:292-300.CrossRefGoogle Scholar
 31. Milne AJ, Hamilton-West K, Hatzidimitriadou E. GP attitudes to early diagnosis of dementia: evidence of improvement. Aging Ment Health 2005;9:449-55.CrossRefPubMedPubMedCentralGoogle Scholar
 32. Iliffe S, Manthorpe J, Eden A. Sooner or later? Issues in the early diagnosis of dementia in general practice: a qualitative study. Fam Pract 2003;20:376-81.CrossRefPubMedPubMedCentralGoogle Scholar
 33. Newens AJ, Forster DP, Kay DW. Referral patterns and diagnosis in presenile Alzheimer’s disease: implications for general practice. Br J Gen Pract 1994;44:405-7.PubMedPubMedCentralGoogle Scholar
 34. Glasser M, Miller B. Caregiver and physician perspectives of medical encounters involving dementia patients. American Journal of Alzheimer’s Disease 1998;2:70-80.CrossRefGoogle Scholar
 35. Jha A, Tabet N, Orrel M. To tell or not to tell, comparision of older patients’ reaction to their diagnosis of dementia and depression. Int J Geriatr Psychiatry 2001;16:879-85.CrossRefPubMedPubMedCentralGoogle Scholar
 36. Pearce A, Clare L, Pistrang N. Managing sense of self: Coping in the early stages of Alzheimer’s disease. Dementia 2002;1:173-92.CrossRefGoogle Scholar
 37. Cantegreil-Kallen I, Lieberherr D, Garcia A, Cadilhac M, Rigaud AS, Flahault A. Detection of Alzheimer’s disease in general medicine: preliminary results of a Sentinelles general practioner’s network survey. La Revue de Medicine Interne 2004;25:548-55.CrossRefGoogle Scholar
 38. Husband HJ. Diagnostic disclosure in dementia: an opportunity for intervention? Int J Geriatr Psychiatry 2000;15:544-7.CrossRefGoogle Scholar
 39. Derksen E, Vernooij-Dassen M, Gillissen F, Olde-Rikkert M, Scheltens P. The impact of diagnostic disclosure in dementia: a qualitative case analysis. Int Psychogeriatr 2005;17:319-26.CrossRefGoogle Scholar
 40. Clare L. Managing threats to self: awareness in early stage Alzheimer’s disease. Soc Sci Med 2003;57:1017-29.CrossRefPubMedPubMedCentralGoogle Scholar
 41. Dautzenberg PL, Van Marum RJ, Van Der HR, Paling HA. Patients and families desire a patient to be told the diagnosis of dementia: a survey by questionnaire on a Dutch memory clinic. Int J Geriatr Psychiatry 2003;18:777-9.CrossRefPubMedPubMedCentralGoogle Scholar
 42. Novack DH, Plumer R, Smith RL, Ochitill H, Morrow GR, Bennett JM. Changes in physicians’ attitudes toward telling the cancer patient. JAMA 1979;241:897-900.CrossRefPubMedPubMedCentralGoogle Scholar
 43. Boomsma LJ, De Bont M, Engelsman C, Gussekloo J, Hartman C, Persoon A. Landelijke Eerstelijns Samenwerkings Afspraak Dementie. Huisarts Wet 2005;48:124.6.CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

 • Jolanda Janson
  • 1
  Email author
 • Els Derksen
 • Myrra Vernooij-Dassen
 • Peter Lucassen
 • Marcel Olde Rikkert
 1. 1.

Personalised recommendations