Advertisement

Huisarts en wetenschap

, Volume 49, Issue 11, pp 761–761 | Cite as

Financiële prikkels in de zorg en hun (bij)werkingen

Journaal
  • 12 Downloads

Literatuur

  1. Petersen LA, et al. Does Pay-for-performance improve the quality of health care? Annals Int Med 2006;145:265-72. https://doi.org/www.annals.org/cgi/content/full/145/4/265.CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Personalised recommendations