Advertisement

Huisarts en wetenschap

, Volume 49, Issue 9, pp 692–693 | Cite as

De sollicitatieprocedure

De huisarts als opleider (5): Onderwijs in de huisartsenpraktijk
In de praktijk
  • 54 Downloads

Deze serie gaat over medisch onderwijs in de huisartsenpraktijk, over vakmanschap én meesterschap. Het mes snijdt aan twee kanten: studenten en huisartsen-in-opleiding leren van uw expertise en uw deskundigheidsontwikkeling krijgt nieuwe impulsen.

We volgen de opleider op zijn weg als huisarts, didacticus, manager en enthousiast professional. De eerste afleveringen gingen over goede redenen om te gaan opleiden, het aanmelden als opleider, het opleiden in het basiscurriculum en de methodiek in Maastricht. In deze aflevering staan de ervaringen van huisarts Martin Pieters centraal. Hij heeft al ervaring in het opleiden van co-assistenten en meldt zich nu aan als kandidaat-opleider bij de huisartsopleiding.

Het eerste contact

Martin Pieters belt met Lilian Koops van het secretariaat van de huisartsopleiding: ‘Goedemorgen! Ik hoorde van de coördinator van het basiscurriculum dat ik me bij u kan aanmelden als kandidaat-opleider.’

‘Dat klopt. Ik stuur u dan eerst een informatiepakket toe....

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Personalised recommendations