Advertisement

Huisarts en wetenschap

, Volume 49, Issue 9, pp 682–685 | Cite as

‘Eerst komt de patiëntenzorg, dan de rest’

Interview met Rob van Damme en Mattijs Numans Praktijkinnovaties
In de praktijk
  • 41 Downloads

De exploitatie van de gezondheidscentra ligt in handen van de Stichting Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentra, destijds opgericht met steun van de Gemeente Utrecht, Mesos Ziekenhuizen, UMC Utrecht, Agis Zorgverzekeringen en de toenmalige DHV Midden Nederland. De huisartsen zijn in dienst van de Stichting en worden gedetacheerd naar de gezondheidscentra.

Groeiend netwerk

‘De bouw van zo’n grote nieuwe wijk bood natuurlijk een gouden gelegenheid om een onderzoeksnetwerk op te zetten’, vertelt Numans. ‘In heel Leidsche Rijn zullen uiteindelijk zo’n negentig- à honderdduizend mensen komen te wonen. Onze verwachting is dat ongeveer zestig- à zeventigduizend van hen zich als patiënt bij een van onze gezondheidscentra zullen inschrijven. Dat is een ongehoord grote populatie, die we goed kunnen volgen door de jaren heen. Ons netwerk vormt daarmee een unieke kennisbron voor onderzoek en onderwijs.’

Uiteindelijk zullen er zes gezondheidscentra komen, is de verwachting, met elk een populatie van...

Copyright information

© onbekend 2006

Personalised recommendations