Advertisement

Huisarts en wetenschap

, Volume 49, Issue 9, pp 666–667 | Cite as

Continuïteit in de samenwerking tussen huisarts en specialist: er is hoop

  • Hans Vlek
50 jaar NHG, 50 jaar continuïteit
  • 21 Downloads

Samenvatting

De samenwerking tussen huisarts en specialist is van alle tijden.

50 jaar continuïteit 50 jaar NHG continuïteit samenwerking specialist transmurale zorg verwijzen 

Literatuur

  1. Everwijn SEM, De Melker RA. De werkwijze van huisarts en specialist. Huisarts Wet 1985;28:302-6.Google Scholar
  2. Vierhout WP, Knottnerus JA, Van Ooij A, Crebolder HF, Pop P, Wesselingh-Megens AM, et al. The effectiviness of joint consultation sessions of general practitioners and orthopaedic surgeons for locomotor-system disorders. Lancet 1995;346:990-4.CrossRefGoogle Scholar
  3. Vlek JFM, Vierhout WPM, Knottnerus JA, Schmitz JJ, Winter J, Wesselingh-Megens AM, et al. A randomised controlled trial of joint consultations of general practitioners and cardiologists in primary care. Br J Gen Pract 2003;53:108-12.PubMedPubMedCentralGoogle Scholar
  4. Vlek JFM, Van Leeuwen Y, Crebolder HFJM. Het gezamenlijk consult: een effectieve methode om de ervaringskennis van de huisarts te vergroten. Huisarts Wet 2003;46:676-8.CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  • Hans Vlek
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations