Advertisement

Huisarts en wetenschap

, Volume 49, Issue 9, pp 650–654 | Cite as

Zapateado

  • Joost Zaat
Literatuur en ziekte
  • 10 Downloads

Samenvatting

Zachtjes wiegt ze op het ritme van de son van de Buena Vista Social Club. Ik vertel mijn moeder dat de zangers rond de negentig zijn. Ze kan me nauwelijks geloven. Hoe zou ze vroeger gedanst hebben? Ik heb mijn gebrek aan ritmegevoel vast van haar.

chronische ziekten gezinsgeneeskunde literatuur en ziekte parkinson 

Bronnen

  1. Miller S. The distinguished guest. New York: HarperCollins, 1995.Google Scholar
  2. Mistry R. Family matters. New York: Vintage Books, 2003.Google Scholar
  3. Verheul M. Constraints on coordination. Intrinsic dynamics, behavioral information and asymmetry in rhythmic bimanual coordination [Proefschrift]. Groningen: Rijksuniversiteit Groningen, 2004.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  • Joost Zaat
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations