Advertisement

Huisarts en wetenschap

, Volume 49, Issue 6, pp 481–482 | Cite as

Investeren in studenten én jezelf

De huisarts als opleider (2): Onderwijs in de huisartsenpraktijk
  • Paul Ram
In de praktijk
  • 25 Downloads

Samenvatting

Deze serie gaat over medisch onderwijs in de huisartsenpraktijk, over vakmanschap en meesterschap. Het mes snijdt aan twee kanten: studenten en aios leren van uw expertise en uw eigen deskundigheidsontwikkeling krijgt nieuwe impulsen. We volgen de opleider op zijn weg als huisarts (voorbeeldfunctie), didacticus (docent), manager (van een opleidingspraktijk) en enthousiaste professional (als opleider). We gebruiken daarbij literatuur, interviews en boeiende opleidingssituaties.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  • Paul Ram
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations