Advertisement

Huisarts en wetenschap

, Volume 49, Issue 6, pp 471–473 | Cite as

‘Voor en door huisartsen, dat werkt het best’

Peter de Groof over LINKH: Kwaliteitsbeleid huisartsen
  • Fenny Brandsma
In de praktijk

Abstract

Sinds het ministerie van VWS een streep zette door de subsidie voor de DHV’en, staat het zorgvuldig opgebouwde kwaliteitsbeleid van de huisartsen onder druk. Maar nu is een nieuwe structuur in opbouw. Een belangrijke rol daarin speelt de Stichting Landelijk Implementatie Netwerk Kwaliteitsbeleid Huisartsen (LINKH). Voorzitter Peter de Groof, huisarts in Haarlem en voormalig districtscoördinator, legt uit hoe en waarom LINKH zich sterk maakt voor het kwaliteitsbeleid van de huisartsenzorg.

Copyright information

© onbekend 2006

Authors and Affiliations

  • Fenny Brandsma
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations