Advertisement

Huisarts en wetenschap

, Volume 49, Issue 6, pp 467–467 | Cite as

Een klinisch reveil?

Ingezonden
  • 3 Downloads

Literatuur

  1. Verheij T, Pieters R, Rutten G, Hoes A. Huisarts, blijf bij je klinische leest! Huisarts Wet 2006;49:72-4.CrossRefGoogle Scholar
  2. Verheij T, Pieters R, Rutten G, Hoes A. De huisarst is toch echt een clinicus. Huisarts Wet 2006;49:275.Google Scholar
  3. Crebolder H, Van Weel C. Een klinische leest is geen panacee. Huisarts Wet 2006;49:274-5.CrossRefGoogle Scholar
  4. Thiadens H. Huisartsgeneeskunde is wel bijzonder. Huisarts Wet 2006;49:273-4.Google Scholar
  5. Braams R. De zorgsector voegt leed toe. de Volkskrant, het Betoog; 1 april 2006:3.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Personalised recommendations