Advertisement

Huisarts en wetenschap

, Volume 49, Issue 6, pp 461–462 | Cite as

Continuïteit over generaties: lust of last?

50 jaar NHG, 50 jaar continuïteit
  • 12 Downloads

Literatuur

  1. Huygen FJA. Family Medicine, the medical life history of families. Nijmegen: Dekker en Van de Vegt, 1978.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Personalised recommendations