Advertisement

Huisarts en wetenschap

, Volume 49, Issue 5, pp 399–401 | Cite as

De ontwikkeling van nuldelijnsstandaarden

Patiënten dokteren tussen Maas en Waal: Patiëntenvoorlichting
 • Paul van Dijk
 • Hans van den Bosch
In de praktijk
 • 33 Downloads

Abstract

Vaak gaan mensen met aandoeningen en klachten naar de huisarts die ze zelf hadden kunnen oplossen. Anderzijds bezoeken sommigen het spreekuur niet omdat ze ten onrechte denken dat het niet nodig is. In het project ‘Dokteren tussen Maas en Waal’ zijn richtlijnen ontwikkeld voor het maken van een juiste keuze. Deze ‘nuldelijnsstandaarden’ vinden hun weg naar de patiënt via de krant, een ‘waaiertje’ en een speciaal ingerichte website. Het succes ervan is zo groot dat al vele steden – en talen – het voorbeeld volgden.

Literatuur

 1. Van Dijk PA. De thuisarts. Nuldelijnsstandaarden voor alledaagse aandoeningen. Utrecht: Bunge, 1997.Google Scholar
 2. De redactiegroep bestaat uit Hans van den Bosch, Annelies van Eijkeren, Ingrid van Sluisveld en Leonhard Beijderwellen.Google Scholar
 3. Van den Brink A. Voorlichting en gezamenlijke besluitvorming in de huisartsenpraktijk. Huisarts Wet 2004;48:93.Google Scholar
 4. Kok GJ, Damoiseaux V, Van de Molen HT. Gezondheidsvoorlichting en gedragsverandering. Assen: Van Gorcum, 1993.Google Scholar
 5. Wensing M, Van der Weyden T, Grol R. Implementing guidelines and innovations in general practice. Brit. Journ.Gen.Practice 1998:48:991-7.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

 • Paul van Dijk
  • 1
 • Hans van den Bosch
 1. 1.

Personalised recommendations