Advertisement

Huisarts en wetenschap

, Volume 49, Issue 5, pp 395–395 | Cite as

Behoeften rond het levenseinde

Osse BHP. Needs-assessment in palliative care. Development of instruments for clinical practice [Proefschrift]. Nijmegen: Radboud Universiteit, 2005. 204 pagina’s. ISBN 90-76316-60-0.
Proefschriften
  • 39 Downloads

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Personalised recommendations