Advertisement

Huisarts en wetenschap

, Volume 49, Issue 5, pp 393–393 | Cite as

Zieke industrie

Joop Bouma. Slikken. Hoe ziek is de farmaceutische industrie? Amsterdam: LJ Veen, 2006. 512 pagina’s, € 18,90. ISBN 90-204-03656.
Boeken
  • 12 Downloads

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Personalised recommendations