Advertisement

Huisarts en wetenschap

, Volume 49, Issue 5, pp 385–386 | Cite as

NHG-Standaard Het rode oog

Ingezonden

De herziene NHG-Standaard Het rode oog is naar onze mening op een aantal punten een vooruitgang ten opzichte van die van 1996. Er wordt geen betekenis meer toegekend aan soorten van afscheiding om onderscheid te maken tussen bacteriële en virale conjunctivitis! De spleetlamp maakt haar opwachting als een aanbevolen – helaas nog niet onmisbaar – hulpmiddel. Ook het eerherstel voor chlooramfenicol is verheugend, want de beschreven allergische reactie was altijd een wel zeer witte raaf, en het middel is effectief. Dwaallichten eindelijk gedoofd!

Wij hebben echter de nodige punten van kritiek:
  1. 1.

    Het rode oog is vaak niet rood. Met andere woorden: bijna alle genoemde aandoeningen komen de eerste dagen ook voor zonder roodheid, zelfs iridocyclitis, glaucoom en herpes-keratitis. De reden van komst is dan: pijn, corpus-alienum-gevoel of jeuk.1 Zou men de standaard ‘klachten van het voorste oogsegment’ noemen, dan vermijdt men deze kwalijke diagnostische scheeftrekking en wordt ook de...

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Personalised recommendations