Advertisement

Huisarts en wetenschap

, Volume 49, Issue 5, pp 380–382 | Cite as

De hik

  • CG van Heuven
  • JAH EekhofEmail author
  • A Knuistingh Neven
Kleine kwalen

Samenvatting

De hik is een samentrekking van het diafragma met een voor ieder herkenbaar geluid. De pathologische hik kan onderverdeeld worden naar gelang de duur van de episode. Een acute hikaanval is een episode van hikken tot maximaal van 48 uur achtereen. Duurt de episode langer dan 48 uur, dan spreken we van persisterende hik en bij meer dan een maand van hardnekkige hik.1 Frequente hikepisodes die langer dan 24 uur duren, wijzen op onderliggende pathologie.2

geneesmiddelen kleine kwalen maagdarmklachten 

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  1. 1.

Personalised recommendations